Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 7–9
och år 1 i gymnasiet

Nu finns nya reviderade prov i Rättstavning och Ordförståelse samt nya normer för Läshastighet. 

Proven Ordförståelse och Läshastighet finns även för digital testning via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem (HTS 5).


NEO-PI-3

NYHET! Nu certifierat av DNV GL

NEO-PI-3 beskriver personligheten utifrån fem övergripande faktorer: Känslomässig instabilitet (N), Utåtriktning (E), Öppenhet (O), Vänlighet (A) och Målmedvetenhet (C). Därutöver innehåller varje faktor sex fasetter. NEO-PI-3 finns i både digital- och pappersversion.

>> Läs mer om NEO-PI-3 här

AMI

Achievement Motivation Inventory

AMI grundar sig på antagandet att prestationsmotivation är avhängigt hur olika personlighetsdimensioner riktas mot prestation. Testet belyser därmed hur personens motivation bidrar till att främja eller hämma framgång i arbete.

>> Läs mer

Copyright © 2017 Hogrefe Psykologiförlaget AB