Start - Hogrefe Psykologiförlaget
Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet

Reviderade delprov i läsförståelse samt ny handledning

Nu kan du via mail beställa reviderade delprov i läsförståelse samt en ny handledning för leverans efter sommaren

NYHET!

NYHET! AMI finns nu även tillgängligt i digital version!

Achievement Motivation Inventory (AMI) mäter personlighetsdimensioner som är relevanta för framgång i yrkeslivet. AMI grundar sig på antagandet att prestationsmotivation är avhängigt hur olika personlighetsdimensioner riktas mot prestation. 

>> Läs mer om AMI här

NYHET!

BRIEF-2 är en reviderad version av de båda förlagorna BRIEF och BRIEF-SR.

BRIEF-2 kan användas för bedömning av barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade och förvärvade neurologiska tillstånd såsom inlärningssvårigheter, ADHD, traumatisk hjärnskada och AST.

>> Läs mer om BRIEF-2 här

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB