Skriv utSkriv ut

Achievement Motivation Inventory - AMI

Schuler, Thornton III, Frintrup, Prochaska

Syfte: Urval och rekrytering, team- och ledarutveckling, yrkesvägledning, idrottspsykologi och personlighets- och motivationsforskning
Ålder: Vuxna
Administrering: Individuell eller grupp
Behörighet: Legitimerad psykolog, certifierad testanvändare (endast inom arbetspsykologi)
Tidsåtgång: Cirka 35 minuter
Språk: Svensk version

Achievement Motivation Inventory (AMI) mäter personlighetsdimensioner som är relevanta för framgång i yrkeslivet. AMI grundar sig på antagandet att prestationsmotivation är avhängigt hur olika personlighetsdimensioner riktas mot prestation. Testet belyser därmed hur personens motivation bidrar till att främja eller hämma framgång i arbete.

AMI omfattar följande 17 personlighetsdimensioner som utgör själva skalorna i testet: Oräddhet, Flexibilitet, Självständighet, Preferens för svåra uppgifter, Tro på framgång, Dominans, Målorientering, Vilja att lära, Tävlingsorientering, Kompenserande ansträngning, Engagemang, Stolthet över prestationer, Statusorientering, Flow, Internalisering, Uthållighet och Självkontroll.

AMI består av totalt 170 frågor fördelade på 17 skalor. Personens resultat presenteras för de enskilda skalorna och som AMI-totalpoäng och jämförs med en svensk normgrupp bestående av 218 män och kvinnor i åldern 22 till 65 år. De svenska normerna insamlades under sommaren och hösten 2016 och både normerna och testet har god samstämmighet med de tyska och amerikanska versionerna av AMI.

AMI kan administreras på papper eller digitalt via vårt testsystem HTS 5 (beräknas vara tillgänglig under 2018). Det tar cirka 35 minuter att besvara testet.

AMI får användas av legitimerad psykolog eller certifierad användare. Skicka din intresseanmälan till info@hogrefe.se  för mer information om kommande certifieringskurser.

AMI komplett omfattar svensk manual, ett frågehäfte, svarsblanketter 10 st.* och profilark 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
431-100 AMI Komplett
1 350 kr
431-001 AMI, Svensk Manual
595 kr
431-002 AMI, Frågehäfte
65 kr
431-003 AMI, Svarsblankett, 10 st.*
450 kr
431-004 AMI, Profilark, 10 st.*
350 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB