Skriv utSkriv ut

Achievement Motivation Inventory - AMI

Schuler, Thornton III & Frintrup, Prochaska

Syfte: Urval och rekrytering, team- och ledarutveckling, yrkesvägledning, idrottspsykologi och personlighets- och motivationsforskning
Ålder: Vuxna
Administrering: Individuell eller grupp
Behörighet: Legitimerad psykolog, certifierad testanvändare (endast inom arbetspsykologi)
Tidsåtgång: Cirka 35 minuter
Språk: Svensk version

Achievement Motivation Inventory (AMI) mäter personlighetsdimensioner som är relevanta för framgång i yrkeslivet. AMI grundar sig på antagandet att prestationsmotivation är avhängigt hur olika personlighetsdimensioner riktas mot prestation. Testet belyser därmed hur personens motivation bidrar till att främja eller hämma framgång i arbete.

AMI omfattar följande 17 personlighetsdimensioner som utgör själva skalorna i testet: oräddhet, flexibilitet, självständighet, preferens för svåra uppgifter, tro på framgång, dominans, målorientering, vilja att lära, tävlingsorientering, kompenserande ansträngning, engagemang, stolthet över prestationer, statusorientering, flow, internalisering, uthållighet och självkontroll.

AMI består av totalt 170 frågor fördelade på 17 skalor. Personens resultat presenteras för de enskilda skalorna och som AMI-totalpoäng och jämförs med en svensk normgrupp bestående av 218 män och kvinnor i åldern 22 till 65 år. De svenska normerna insamlades under sommaren och hösten 2016. Den svenska versionen av AMI har god samstämmighet med de tyska och amerikanska versionerna av testet.

AMI kan administreras digitalt via vårt testsystem HTS 5 eller på papper. 

AMI får användas av legitimerad psykolog eller certifierad användare. Skicka din intresseanmälan till info@hogrefe.se för mer information om kommande certifieringskurser.

 

Priser AMI digital version

431-052

 

       

1–9 testningar

 

         

325:-

431-053

 

       

Minst 10 testningar

 

         

250:-

431-054

 

       

Minst 50 testningar

 

         

220:-

431-001

 

       

Svensk manual AMI

 

         

595:-


En standardrapport ingår vid varje testning.

Licenskostnad: 2 200:-/år

För mer information och beställning av digitala test: kontakta info@hogrefe.se 

>> Ladda ner HTS 5 användarmanual (pdf)

 

Priser AMI pappersversion

AMI komplett omfattar svensk manual, ett frågehäfte, svarsblanketter 10 st.* och profilark 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
431-100 AMI Komplett
1 350 kr
431-001 AMI, Svensk Manual
595 kr
431-002 AMI, Frågehäfte
65 kr
431-003 AMI, Svarsblankett, 10 st.*
450 kr
431-004 AMI, Profilark, 10 st.*
350 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB