Skriv utSkriv ut

NEO-PI-3 & NEO-FFI-3

Nyhet! Nu certifierat av DNV GL

Robert R. McCrae & Paul T. Costa
Svensk version: Hans Bergman, Håkan Källmén & Peter Wenngren

Syfte: Personlighetsinventorium
Ålder: Vuxna
Administrering: Grupp eller individuellt. Digitalt samt papper- och penna-version
Behörighet: Leg. psykolog, certifierad användare
Tidsåtgång: NEO-PI-3 cirka 45 minuter och NEO-FFI-3 cirka 10 minuter
Språk: Svensk version

NEO-PI-3 är en omarbetad version av ett av världens mest använda personlighetstest, NEO-PI-R. Precis som föregångaren beskriver NEO-PI-3 personligheten utifrån fem övergripande faktorer: Känslomässig instabilitet (N), Utåtriktning (E), Öppenhet (O), Vänlighet (A) och Målmedvetenhet (C). Därutöver innehåller varje faktor sex fasetter. De totalt 30 fasetterna i NEO-PI-3 ger en genomgripande och nyanserad bild av personligheten. NEO-PI-3 består av 240 frågor och tar cirka 45 minuter att besvara.

NEO-FFI-3 är kortversionen av NEO-PI-3 som består av 60 frågor. NEO-FFI-3 ger resultat på de fem faktorerna Känslomässig instabilitet, Utåtriktning, Öppenhet, Vänlighet och Målmedvetenhet, men inte de 30 fasetterna som ingår i NEO-PI-3. NEO-FFI-3 består av 60 frågor och tar cirka 10 minuter att besvara.

NEO-PI-3 och NEO-FFI-3 kan med fördel användas i både kliniska och arbetspsykologiska sammanhang då det är av intresse att få en fördjupad bild av normalpersonligheten, till exempel inom:

  • Rådgivning, psykiatri
  • Karriärval
  • Urval
  • Utveckling

NEO-PI-3 har utvecklats med NEO-PI-R som "gold standard" för att versionerna ska ha bästa möjliga samstämmighet. Svenska NEO-PI-R-användare kommer därför att känna igen både testets konstruktion och innehåll. Skillnaderna mellan de två versionerna består framför allt av språkliga justeringar av frågorna i NEO-PI-3 samt att testet har nya normer från 2012. I den amerikanska versionen av NEO-PI-3 ersattes 37 av de gamla frågorna av nya. I den svenska versionen har 35 frågor ersatts av nya och dessutom har 18 av de gamla frågorna fått en lättare ”putsning”. Avsikten med de språkliga justeringarna har varit att skapa en version som är språkligt bättre anpassat för yngre personer eller för personer med något begränsat ordförråd. För att pröva testets lämplighet för testning av yngre personer har frågorna i NEO-PI-3 prövats ut i en grupp svenska ungdomar i åldern 12–16 år.

I den svenska manualen redogörs för testets teoretiska bakgrund och utveckling. Det svenska standardiseringsarbetet och testets psykometriska egenskaper redovisas i ett särskilt avsnitt. Manualen innehåller också en detaljerad presentation av de i testet ingående faktorerna och fasetterna tillsammans med anvisningar för administrering, utvärdering och tolkning. NEO-PI-3 manualen följer i stort sett samma upplägg som den tidigare NEO-PI-R manualen, men har utökats med avsnitt om testning av ungdomar, kortversionen NEO-FFI-3 och om NEO-PI-3 i arbetslivet. Den svenska versionen av NEO-PI-3 och NEO-FFI-3 är standardiserad och normerad i ett slumpmässigt urval ur svensk normalpopulation (N=536) i åldern 16–75 år (2012).

>> NEO Bibliography (pdf) 

Digital version av NEO-PI-3 och NEO-FFI-3
NEO-PI-3 samt NEO-FFI-3 finns även i en digital version via vår testplattform HTS 5. 

Priser digitala test

NEO-PI-3

       Pris/st
133-252   1–9 testningar   400:-
133-253   Minst 10 testningar    310:-
133-254   Minst 50 testningar    280:-
133-201   Svensk manual NEO-PI-3   675:-

 

NEO-FFI-3

   Pris/st
133-292   1–9 testningar
  215:-
133-293   Minst 10 testningar   165:-
133-294   Minst 50 testningar
   145:-

 

En standardrapport ingår vid varje testning.

Licenskostnad: 2 200:- /år

För mer information och beställning av digitala test: kontakta info@hogrefe.se. 

 

Priser pappersversion

NEO-PI-3 och NEO-FFI-3 komplett består av svensk manual, amerikansk manual, frågehäfte NEO-PI-3, 2 st., svarsblankett NEO-PI-3, 10 st.*, profilöversikt NEO-PI-3 (kvinnor, män och total) 3 x 10 st.*, fråge- och svarsformulär NEO-FFI-3, 10 st.*, Dina testresultat, 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
133-200 NEO-PI-3, Komplett
4 340 kr
133-201 NEO-PI-3, Svensk manual
750 kr
133-202 NEO-PI-3, Frågehäfte, st
75 kr
133-203 NEO-PI-3, Svarsblankett, 10 st*
475 kr
133-204 NEO-PI-3, Profilöversikt Kvinnor, 10 st*
350 kr
133-205 NEO-PI-3, Profilöversikt Män, 10 st*
350 kr
133-206 NEO-PI-3, Profilöversikt Totalgrupp, 10 st*
350 kr
133-207 NEO-FFI-3, Fråge- & Svarsformulär, 10 st*
990 kr
133-208 NEO-PI-3, Dina Testresultat, 10 st*
195 kr
133-006 NEO Inventories, Amerikansk Manual (2010)
1 140 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB