Skriv utSkriv ut

BRIEF-A

Behavior Rating Inventory of Executive Function - Adult Version – Vuxen

Robert M Roth, Peter K Isquith, Gerard A Gioia

Syfte: Bedömning av exekutiva funktioner
Ålder: 18–90 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog, leg läkare
Tidsåtgång: 10–15 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll


BRIEF-A är ett standardiserat frågeschema för bedömning av exekutiva funktioner hos vuxna och består av två formulär med 75 påståenden i vardera. Det ena formuläret är ett självskattningsformulär och det andra besvaras av en närstående person till klienten som är väl förtrolig med dennes vardag.
 
BRIEF-A lämpar sig för bedömning av vuxna med exekutiva svårigheter förknippade med till exempel inlärningssvårigheter, autismspektrumstörning, demens, kognitiv dysfunktion, multipel skleros, förvärvad hjärnskada, epilepsi, schizofreni, depression eller ADHD.
 
BRIEF-A består av nio olika skalor som beskriver olika aspekter av exekutiva funktioner och ingår i tre överordnade kliniska index: Beteendereglering, Metakognition och Global Exekutiv Funktion.

Beteendereglering omfattar skalorna Inhibition, Flexibilitet, Emotionell kontroll och Monitorering.

Metakognition omfattar skalorna Initiering, Arbetsminne, Planering/Organisation, Uppgiftsmonitorering och Ordning på material.

Global Exekutiv Funktion (GEF) omfattar samtliga kliniska skalor. Därtill finns även tre validitetsskalor: Inkonsekvens, Negativitet och Ovanliga svar.

Amerikanska normer från 2005
Amerikanska normer finns från år 2005 och bygger på 1 215 självskattningar och 1 215 skattningar.

Ett datoriserat scoringprogram för BRIEF-A SP genererar rapporter samt förslag på interventioner.

Exempelrapporter:

BRIEF-A Interpretive Report

BRIEF-A Feedback Report

BRIEF-A Self Interpretive Report

Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enanvändarlicens

För teknisk support kontakta PAR på 020-792648 eller techsupp@parinc.com
 
BRIEF-A komplett består av amerikansk manual, frågeformulär för självrapportering, 10 st* och frågeformulär för anhöriga, 10 st*

Obs! BRIEF-A är samma test som BRIEF-V.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
479-200 BRIEF-A, Komplett
1 250 kr
479-201 BRIEF-A, Amerikansk manual (2005)
850 kr
479-202 BRIEF-A, Frågeformulär för självrapportering, 10 st*
275 kr
479-203 BRIEF-A, Frågeformulär för anhöriga, 10 st*
275 kr
*Förbrukningsmaterial

Artikelnr. Artikel Pris Antal
479-204 BRIEF-A Scoringprogram
Enanvändarlicens
6 700 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Användarnamn

Lösenord

Beställningar

Beställ via vår e-handel för snabbast handläggning.

Har du inget konto kan du ansöka om det här!

Det går även bra att beställa genom att maila till info@hogrefe.se 
eller via vår digitala beställningsblankett.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

 

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB