Skriv utSkriv ut

BRIEF

Behavior Rating Inventory of Executive Function

Gerard A Gioia, Peter K Isquith, Steven C Guy, Lauren Kensworthy

Syfte: Bedömning av exekutiva funktioner
Ålder: 5–18 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog, leg läkare
Tidsåtgång: 10–15 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll

BRIEF är ett standardiserat frågeformulär för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar och består av två formulär; ett föräldraformulär och ett lärarformulär, konstruerade för att bedöma exekutiva funktioner i hem- och skolmiljö.


BRIEF är användbart för utvärdering av barn och ungdomar med ett brett spektrum av utvecklingsrelaterade och förvärvade neurologiska skador såsom inlärningssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar, traumatisk hjärnskada, genomgripande utvecklingsstörningar, depressioner samt andra utvecklingsmässiga, neurologiska, psykiatriska och medicinska tillstånd.

Varje BRIEF-formulär består av 86 item inom åtta överlappande kliniska skalor: Inhibition, Flexibilitet, Emotionell Kontroll, Igångsättning, Arbetsminne, Planering/organisation, Ordning på material, Monitorering samt två valditetsskalor: Negativitetsskala och Inkonsekvensskala.

Utvärdering görs i två bredare Index: Beteende Regulerings Index (BRI) och Metakognitions Index (MI) samt ett överordnat index; Global Exekutiv Funktion (GEF).

Två av skalorna, Arbetsminne och Inhibition, är kliniskt användbara för differentiering av diagnostiska undergrupper inom gruppen uppmärksamhetsstörningar (ADHD med och utan hyperaktivitet).

BRIEF administreras enkelt på endast 10-15 minuter och scoras på 15-20 minuter. Ett profilark medföljer varje formulär och underlättar utvärderingen.

Amerikanska normer från 2000
Amerikanska normer från 2000 bygger på 1419 föräldraformulär och 720 lärarformulär. Separata normer finns för flickor och pojkar.

Ett datoriserat scoringprogram för BRIEF och BRIEF-SR genererar rapporter samt förslag på interventioner.

Exempelrapporter:

BRIEF Feedback Report

BRIEF Interpretive Report

Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enanvändarlicens

För teknisk support kontakta PAR på 020-792648 eller techsupp@parinc.com 

BRIEF komplett består av amerikansk manual, svenskt föräldraformulär, 10 st*, samt svenskt lärarformulär, 10 st*

 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
479-100 BRIEF, Komplett
1 150 kr
479-001 BRIEF Amerikansk manual (1996)
850 kr
479-002 BRIEF Föräldraformulär, 10 st*
230 kr
479-003 BRIEF Lärarformulär, 10 st*
230 kr

Artikelnr. Artikel Pris Antal
478-003 BRIEF-SP, Scoringprogram
6 700 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Användarnamn

Lösenord

Beställningar

Beställ via vår e-handel för snabbast handläggning.

Har du inget konto kan du ansöka om det här!

Det går även bra att beställa genom att maila till info@hogrefe.se 
eller via vår digitala beställningsblankett.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

 

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB