Skriv utSkriv ut

KONTAKT

Social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaktion vid autismspektrumtillstånd enligt Frankfurtmodellen

Syfte: Social färdighetsträning i grupp
Ålder: 8–19 år
Språk: Svensk version

Manual
Tysk originalversion: Evelyn Herbrecht, Sven Bölte och Fritz Poustka
Svensk version: Sven Bölte & Nora Choque Olsson

Arbetsböcker
Svensk version: Sven Bölte, Anna Fridell, Christina Coco, Anna Råde, Anneli Sjöberg & Nora Choque Olsson


KONTAKT är en metod för social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar (8–19 år) med autismspektrumtillstånd. Gruppträningen pågår under två terminer och sammanlagt 24 sessioner. Målet med träningen är att utveckla förmågan till kommunikation, socialt samspel, empati och anpassning i gruppsituationer. Genom olika aktiviteter tränas deltagarna i att initiera konversationer och att förstå verbala och icke-verbala signaler, sociala roller, normer och förväntningar. KONTAKT tränar även deltagarna i problemlösning och konflikthantering och bidrar till bättre självförtroende, livskvalitet och social kompetens. KONTAKT kan användas till exempel inom barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och andra kliniska sammanhang.

 

>> NYHET! Arbetsböcker för tränare, deltagare samt föräldrar
Den svenska versionen av KONTAKT består av en manual och tre arbetsböcker. Manualen ger en bak­grund till autismspektrumtillstånd (AST) och social färdighetsträning i grupp samt grundläggande princi­per och struktur för KONTAKT. Det finns en arbetsbok för tränare, en för barn och ungdomar som deltar i färdighetsträningen och ytterligare en som riktar sig till deltagarnas föräldrar.

KONTAKT-manualen ger en detaljerad beskrivning av gruppträningen tillsammans med förslag på olika aktiviteter. Resultat från utvärderingar av KONTAKT redovisas i ett särskilt avsnitt. Manualen levereras tillsammans med ett USB-minne med arbetsmaterial.

Arbetsboken för tränare fördjupar, aktualiserar och konkreti­serar anvisningarna i KONTAKT-manualen. Den ger dessutom praktisk vägledning i hur KONTAKT som social färdighetsträning i grupp kan användas i arbetet med barn och ungdomar med högfungerande AST. Arbetsboken för tränare levereras tillsammans med ett USB-minne som innehåller ett rikt arbetsmaterial som kan användas som stöd under träningen.

Arbetsboken för deltagare kan barnet använda utifrån sitt individuella behandlingsmål och även efter insat­sen. Barnet ska kunna registrera, kartlägga och öva efter varje session.

Arbetsboken för föräldrar hjälper föräldern att stötta sitt barn i träningen, dels i de färdigheter som övas under sessionerna, dels i hemuppgifterna som barnet gör mellan sessionerna.

Kurs
Är du intresserad av att lära dig mer om KONTAKT-metoden? Kurs anordnas av KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). För mer information, kontakta utbildningssamordnare lisa.wilsson@ki.se.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
001-100 KONTAKT, manual och USB med arbetsmaterial
420 kr
001-300 KONTAKT, arbetsbok för tränare och USB med arbetsmaterial för 24 sessioner
790 kr
001-302 KONTAKT, arbetsbok deltagare
195 kr
001-303 KONTAKT, arbetsbok förälder
95 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB