Skriv utSkriv ut

KONTAKT

Social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaktion vid autismspektrumtillstånd enligt Frankfurtmodellen

Evelyn Herbrecht, Sven Bölte, Fritz Poustka
Svensk version: Sven Bölte, Nora Choque-Olsson

Syfte: Social färdighetsträning i grupp
Ålder: 8–19 år
Språk: Svensk version


KONTAKT är en metod för social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar (8-19 år) med autismspektrumtillstånd. Målet med gruppträningen är att utveckla förmågan till kommunikation, socialt samspel, empati och anpassning i gruppsituationer. Genom olika aktiviteter tränas deltagarna att initiera konversationer och att förstå verbala och icke-verbala signaler, sociala roller, normer och förväntningar. KONTAKT tränar även barnen och ungdomarna i problemlösning och konflikthantering och bidrar till bättre självförtroende, livskvalitet och social kompetens.

KONTAKT-manualen ger en detaljerad beskrivning av gruppträningen tillsammans med förslag på olika aktiviteter och ett speciellt framtaget arbetsmaterial. Metoden är utvecklad i Tyskland och resultat från utvärderingar av KONTAKT redovisas i ett särskilt avsnitt. Manualen är avsedd för såväl kliniker som forskare som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd. KONTAKT kan användas till exempel inom BUP, habilitering, skola och socialtjänst.

Den svenska versionen av KONTAKT översattes under våren 2011. Metoden anpassades till svenska förhållanden och utvärderades i en pilotstudie på BUP Södertälje i samarbete med BUP Verksamhetsområde Sydväst och Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap samt föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm.

Nora Choque Olsson är leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT), specialist i klinisk psykologi och är verksam vid BUP Södertälje.

KONTAKT-manualen säljs tillsammans med en USB som innehåller arbetsmaterial för utskrift.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
001-100 Kontakt, manual och USB med arbetsmaterial
420 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Användarnamn

Lösenord

Beställningar

Du beställer enklast våra produkter via vår e-handel. Har du inget konto kan du ansöka om det här.

Du kan även beställa genom att maila till info@hogrefe.se 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

 

Copyright © 2017 Hogrefe Psykologiförlaget AB