Skriv utSkriv ut

NAB Digits Forward/Digits Backward Test

R A Stern, T White

Syfte: Bedömning av uppmärksamhet och arbetsminne vid
Ålder: 18–97 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: 10–15 minuter
Språk: Amerikansk version


NAB Digits Forward/Digits Backward Test (ingår i NAB Attention Module) bedömer brister i uppmärksamhet och arbetsminne. Den första delen av testet består av sju sifferrepetitionsuppgifter framlänges och den andra delen av sju sifferrepetitionsuppgifter baklänges. Eftersom framlänges- och baklängesrepetitionen mäter olika funktioner, poängsätts de två delarna var för sig, vilket ger utökade möjligheter för tolkning av testresultatet.

Testmaterialet består av ett testprotokoll som finns i två likvärdiga parallellversioner (Form 1 och Form 2) för att minska risken för inlärningseffekter vid omtestning.

NAB Digits Forward/Digits Backward Test komplett omfattar amerikansk manual, test form 1 record forms, 25 st* och test form 2 record forms, 25 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
436-200 NAB Digits Forward/Digits Backward Test Komplett
1 650 kr
436-202 NAB Digits Forward/Digits Backward Test
Test Form 1 Record forms, 25 st*
545 kr
436-203 NAB Digits Forward/Digits Backward Test
Test Form 2 Record forms, 25 st*
545 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB