Skriv utSkriv ut

NAB Mazes Test

R A Stern, T White

Syfte: Bedömning av de exekutiva förmågorna: planering, framförhållning och organisering
Ålder: 18–97 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: 20–25 minuter
Språk: Amerikansk version


NAB Mazes Test (ingår i NAB Executive Functions Module) mäter förmåga till planering, framförhållning och organisering – delar av exekutiva funktioner som vanligen påverkas vid frontallobsdysfunktion. Testpersonen ska med hjälp av en penna hitta vägen genom allt svårare labyrinter. Testet ger ett snabbt mått på individens planerings- och organisationsförmåga. Labyrinttest är kända för att vara känsliga för frontallobsskador och påföljande nedsättningar i exekutiva funktioner.

Testet finns i två likvärdiga parallellversioner (Form 1 och Form 2) för att minska risken för inlärningseffekter vid omtestning.

NAB Mazes Test komplett omfattar amerikansk manual, test form 1 record forms, 25 st*, test form 1 response booklets, 25 st*, test form 2 record forms, 25 st* och test form 2 response booklets, 25 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
436-300 NAB Mazes Test Komplett
3 165 kr
436-302 NAB Mazes Test
Test Form 1 Record Forms, 25 st*
740 kr
436-303 NAB Mazes Test
Test Form 1 Response Booklets, 25 st*
630 kr
436-304 NAB Mazes Test
Test Form 2 Record Forms, 25 st*
740 kr
436-305 NAB Mazes Test
Test Form 2 Response Booklets, 25 st*
630 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB