Skriv utSkriv ut

NAB Numbers & Letters Test

R A Stern, T White

Syfte: Bedömning av uppmärksamhet, inhibition och impulsivitet
Ålder: 18–97 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: 15–20 minuter
Språk: Amerikansk version


NAB Numbers & Letters Test (ingår i NAB Attention Module) är ett lättadministrerat test som innehåller både bokstavscancellering och räkneuppgifter för bedömning av brister i uppmärksamhet. De fyra deltesten har utvecklats för att bedöma sju olika aspekter av uppmärksamhet: bibehållen uppmärksamhet, psykomotorisk hastighet, selektiv uppmärksamhet, delad uppmärksamhet, hastighet vid informationsbearbetning, impulsivitet och disinhibition.

Testet finns i två likvärdiga parallellversioner (Form 1 och Form 2) för att minska risken för inlärningseffekter vid omtestning.

NAB Numbers & Letters Test komplett omfattar amerikansk manual, test form 1 record forms, 25 st*, test form 1 response booklets, 25 st*, test form 2 record forms, 25 st*, test form 2 response booklets, 25 st*, test form 1 templates, (3 st) och test form 2 templates, (3 st).

Artikelnr. Artikel Pris Antal
436-400 NAB Numbers & Letters Test Komplett
3 415 kr
436-402 NAB Numbers & Letters Record Test
Test Form 1 Record forms, 25 st*
630 kr
436-403 NAB Numbers & Letters Test
Test Form 1 Response booklets, 25 st*
630 kr
436-404 NAB Numbers & Letters Test
Test Form 2 Record forms, 25 st*
630 kr
436-405 NAB Numbers & Letters Test
Test Form 2 Respnse booklets, 25 st*
630 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB