Skriv utSkriv ut

Psykoterapi för vuxna med ADHD

Bernd Hesslinger, Alexandra Philipsen & Harald Richter

Svensk version: Tatja Hirvikoski, Cecilia Drott, Else Waaler, Julia Alfredsson & Matilda Larsson

ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) uppmärksamhetsstörning med överaktivitet hos vuxna, är förknippad med negativa effekter och funktionsnedsättning inom många livsområden. Läkemedel hjälper endast drygt hälften av vuxna med ADHD, och det finns en växande efterfrågan på kompletterande evidensbaserade behandlingsmetoder. Psykoterapeutiska och andra icke-farmakologiska behandlingar rekommenderas som komplement i flera länders nationella riktlinjer avseende ADHD. 

Den gruppfärdighetsträning, baserad på dialektisk beteendeterapi – DBT, som beskrivs i denna arbetsbok, har visat på goda behandlingseffekter för vuxna med ADHD även i svenska studier. 

Arbetsboken ger både terapeut och patient ett strukturerat och komplett redskap som stöd i det terapeutiska arbetet. Gruppdeltagarna behöver varsin arbetsbok att anteckna och arbeta i under och mellan sessionerna och som stöd efter avslutad terapi.

Arbetsbokens innehåll

Arbetsboken erbjuder ett komplett material för färdighetsträning under 14 sessioner och är utformad för att användas av både terapeut och patient.

Del I

  • En översikt av ADHD i vuxen ålder med beskrivningar av symptom, särdrag och bakomliggande orsaker samt fallbeskrivningar och behandlingsmetoder.
  • Uppbyggnad och beskrivning av terapiformen DBT för vuxna med ADHD.
  • Avsnitt om svensk utvärdering av färdighetsträningsgrupper för vuxna med ADHD samt för vuxna med ADHD och beroendeproblematik.

Del II

  • Arbetsmaterial för 14 terapisessioner med specifika teman och inslag av utbildning kring ADHD, övningar i medveten närvaro (mindfulness), beteendeanalys och hemuppgifter.

Material till terapeuten
CD med bildspel för visning på bildskärm eller projektor samt ljudövningar i medveten närvaro.

  • Bildspel 1 – Färdighetsträning för vuxna med ADHD. Det kompletta bildspelet för alla 14 terapisessioner. Tillhörande åhörarkopior med plats för anteckningar finns i arbetsboken.
  • Bildspel 2 – Vuxna med ADHD och beroende – utökat bildspel till sessionerna 11–14 som alternativ – 12 övningar i medveten närvaro. Övningarna finns även som text i arbetsboken och kan laddas ned som mp3-filer från denna hemsida. (Se nedan)
  • Behandlingskontrakt. För att ladda ned behandlingskontrakt, klicka här.

Material till patienten

  • 12 övningar i medveten närvaro. För att ladda ned övningarna klicka här.
  • Arbetsblad ”Beteendeanalys”. För att ladda ned arbetsbladet klicka här.
  • Målformuleringsblad. För att ladda ned målformuleringsbladet klicka här.

 

Om författarna
Författarna bakom den svenska versionen är aktiva inom forskningsprojekt vid Neuropsykiatriska Enheten Karolinska Universitetssjukhuset (NPE) för att utvärdera effekterna av färdighetsträningsgrupper för vuxna med ADHD. Resultat från denna framgångsrika forskning har väckt stort intresse även i internationella sammanhang.

Är du terapeut och har frågor om seminarier i DBT-baserad färdighetsträning, coachutbildning och handledning? Du är välkommen att kontakta författarna! 
E-posta dina frågor till info@kind.ki.se eller tatja.hirvikoski@ki.se.

Du inom beroendevården som är intresserad av föreläsningar om tillämpning av DBT-baserad färdighetsträning på missbrukare, coachutbildning och handledning är välkommen att kontakta Matilda Larsson Drott med dina frågor: matilda.larsson@psykologpartners.se.

Intresseorganisation för neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD: www.attention-riks.se. 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
764-001 Psykoterapi för vuxna med ADHD - En arbetsbok
310 kr
764-002 Psykoterapi för vuxna med ADHD - CD med bildspel
310 kr
764-003 Psykoterapi för vuxna med ADHD - USB med bildspel
310 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB