Skriv utSkriv ut

WCST

Wisconsin Card Sorting Test

D A Grant, E A Berg
Svensk version: Håkan Nyman

Syfte: Neuropsykologisk metod för bedömning av abstrakt analytisk slutledningsförmåga
Ålder: Barn och vuxna
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: 20–30 minuter
Språk: Svensk version och amerikansk manual


WCST kan anses mäta den högre verkställande och samordnande funktion, som erfordras för att utveckla och bibehålla en problemlösningsstrategi när stimulusförhållandena ändras. Testet består av kort med olika geometriska former som testpersonen ombeds sortera enligt varierande principer. Den reviderade och utökade manualen från år 1993 innehåller bland annat förbättrade utvärderingskriterier för en standardadministrering, demografiskt korrigerade normdata för åldrarna 6–89 år, cut-off-värden för grad av perseveration samt riktlinjer för klinisk tolkning av WCST-resultat med fallstudier. Den svenska manualen, som utgör en översättning av alla för administrering, poängsättning, utvärdering och tolkning nödvändiga avsnitt ur den amerikanska manualen, presenterar också preliminära svenska normdata.

WCST datorversion för Windows har såväl administrerings- som scoringfunktion, vilket innebär att användaren kan välja mellan att administrera testet direkt på skärmen eller att mata in data från ett papper och penna-administrerat test. Obegränsat antal administreringar. Möjlighet finns att uppgradera version 3 till version 4.

Exempelrapport:

>> WCST-CV4 Score Report

Systemkrav: Windows XP, Vista, 7, 8, 10

För teknisk support kontakta PAR på 020-792648 eller techsupp@parinc.com

Wisconsin Card Sorting Test komplett omfattar amerikansk manual, svensk manual, 2 kortlekar och protokoll,10 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
435-200 WCST Komplett
3 965 kr
435-001 WCST Amerikansk manual (1993)
1 770 kr
435-201 WCST Svensk manual (1996)
395 kr
435-202 WCST Protokoll, 10 st* (sv)
260 kr
435-203 WCST Kortlek, 2st i ask
1 895 kr
435-503 WCST Computer Version 4 Research Edition
Systemkrav: Windows XP/Vista/7, 8, 10. Enanvändarlicens. För slutinstallation krävs att kund tar kontakt med PAR via telefon eller internet.
9 995 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB