Ericametoden - Hogrefe Psykologiförlaget
Skriv utSkriv ut

Ericametoden

Världsbyggartestet

Gösta Harding, Allis Danielson med flera

Syfte: Kliniskt hjälpmedel vid diagnostisk bedömning av barn
Ålder: 3–12 år, företrädesvis 5–10 år, kan även användas med vuxna
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: Observationstid högst 45 minuter per tillfälle
Språk: Svensk version


Ericametoden har sitt ursprung i Lowenfelds ”World Technique”, som infördes i Sverige år 1942. Metoden utarbetades under åren 1946 till 1949 av Gösta Harding med flera. Ericametoden är en lekdiagnostisk metod, som innebär ett standardförfarande vid användning av ett standardmaterial. Utvärderingen grundar sig på flera observations- och registreringsvariabler.

Uppgiften består i att bygga med standardleksakerna i en sandlåda vid tre tillfällen. Testmaterialet utgörs av 360 "leksaker" som säljs i 20 olika förpackningsenheter. 

Ericastiftelsen har publicerat en rad vetenskapliga rapporter med anknytning till sin verksamhet. Mer information finns på www.ericastiftelsen.se.

Erica Leksaksmaterial komplett har utgått! 

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB