Skriv utSkriv ut

MMPI®-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D., and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press

Syfte: Personlighetsinventorium
Ålder: 18–84 år
Administrering: Grupp eller individuellt
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: 60–90 minuter
Språk: Svensk version

MMPI®-2 är ett bredspektrumtest avsett att mäta ett antal centrala personlighetsmönster och emotionella störningar, främst inom klinisk psykologi och rättspsykiatri samt i personlighetsbedömnings- och rådgivningssammanhang. Inventoriet är empiriskt uppbyggt och konstruerades ursprungligen för att skilja kliniska grupper från normalpopulationen. Användningsområden kan vara att i diagnostisering, behandling och forskning utreda förekomst och typ av psykopatologi, personlig dysfunktion och social missanpassning samt hitta adekvat behandlingsstrategi.

MMPI®-2 är en revidering av det ursprungliga MMPI®. Det innehåller 567 item fördelade över 10 kliniska skalor, 6 validitetsskalor, 18 tilläggsskalor, 15 innehållsskalor, 41 subskalor och 17 uppsättningar kritiska item. MMPI-2 tar 60-90 min att administrera.

  • Kliniska skalor: Hypokondri, Depression, Hysteri, Psykopatisk avvikelse, Maskulinitet- femininitet, Paranoia, Psykasteni, Schizofreni, Hypomani, Social introversion.
  • Tilläggsskalor: bland annat Ångest, Repression, Egostyrka, Alkoholism, Överkontrollerad fientlighet, Dominans, Socialt ansvarstagande, Posttraumatisk stress, Missbrukspotential, Erkänt missbruk.
  • Innehållsskalor: bland annat Ångest, Rädsla, Tvångsmässighet, Depression, Hälsobekymmer, Bisarra tankar, Ilska, Cynism, Asocialt agerande, Typ A-beteende, Låg självkänsla, Familjeproblem, Arbetsproblem.
  • Subskalor: bland annat Upplevd depression, Psykomotorisk utvecklingshämning, Fysisk funktionsnedsättning, Grubblerier, Förnekande av social ångest, Ömhetsbehov, Somatiska åkommor, Aggressionshämning, Auktoritetsproblem, Social säkerhet, Social alienation, Självalienation, Förföljelseidéer, Överkänslighet/Bitterhet, Naivitet, Emotionell alienation.
  • Kritiska item: bland annat Akut ångesttillstånd, Våldshot, Mental förvirring, Depressivt och suicidalt tänkande, Förföljelseidéer, Ångest och spänning, Sömnsvårigheter, Antisocial attityd, Sexuella problem och avvikelser.

Råpoäng transformeras till T-värden som ligger till grund för skalprofiler. Normer är baserade på svensk normalpopulation. Jämförande statistik beskrivs i manualen.

MMPI-2 datorversion har såväl administrerings- som scoringfunktion, vilket innebär att användaren kan välja mellan att administrera testet direkt på skärmen eller att mata in data från ett papper-och-penna-administrerat test. Nya administreringar fylls på i programmet via beställningskoder. Kontakta vår kundtjänst!

Exempelrapport:

MMPI-2 Resultatredovisning

Observera att manuell poängberäkning ej är möjlig i MMPI-2.

Systemkrav: 98/ME/2000/NT/XP/Vista/W7/W10 Enanvändarlicens. 

MMPI-2 komplett består av svensk manual, frågehäfte, svarsblankett, 10 st*, samt scoringprogram inklusive 10 administreringar och 10 scoringar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
105-000 MMPI-2, Komplett
4 500 kr
105-001 MMPI-2, Svensk manual (2004)
800 kr
105-002 MMPI-2, Frågehäfte, per st
95 kr
105-003 MMPI-2, Svarsblankett, 10 st*
250 kr
105-100 MMPI-2, Datorversion på USB
inklusive 10 administreringar och 10 scoringar Systemkrav: 98/ME/2000/NT/XP/Vista/W7/W10. Enanvändarlicens.
3 700 kr
105-110 MMPI-2, Ominstallation inkl. 10 administreringar och 10 scoringar
2 200 kr

Obs! Kan inte beställas i e-handeln. Ring in eller e-posta din beställning.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
105-101 MMPI-2, 1-49 administreringar
80 kr
105-102 MMPI-2, 50- administreringar
75 kr

Påfyllning via fjärruppdatering: scoringar. Obs! Kan inte beställas i e-handeln. Ring eller e-posta kundtjänst för beställning.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
105-106 MMPI-2, 1-49 Scoringar
65 kr
105-107 MMPI-2, 50- Scoringar
60 kr
*Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB