Skriv utSkriv ut

MMPI®-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D. & Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press

Syfte: Personlighetsinventorium
Ålder: 18–84 år
Administrering: Grupp eller individuellt
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 60–90 minuter
Språk: Svensk version

MMPI®-2 är ett bredspektrumtest avsett att mäta ett antal centrala personlighetsmönster och emotionella störningar, främst inom klinisk psykologi och rättspsykiatri samt i personlighetsbedömnings- och rådgivningssammanhang. Inventoriet är empiriskt uppbyggt och konstruerades ursprungligen för att skilja kliniska grupper från normalpopulationen. Användningsområden kan vara att i diagnostisering, behandling och forskning utreda förekomst och typ av psykopatologi, personlig dysfunktion och social missanpassning samt hitta adekvat behandlingsstrategi.

MMPI®-2 är en revidering av det ursprungliga MMPI®. Det innehåller 567 item fördelade över tio kliniska skalor, sex validitetsskalor, 18 tilläggsskalor, 15 innehållsskalor, 41 subskalor och 17 uppsättningar kritiska item. MMPI-2 tar 60–90 minuter att administrera.

  • Kliniska skalorhypokondri, depression, hysteri, psykopatisk avvikelse, maskulinitet- feminitet, paranoia, psykasteni, schizofreni, hypomani, social introversion. 
  • Tilläggsskalorbland annat ångest, repression, egostyrka, alkoholism, överkontrollerad fientlighet, dominans, socialt ansvarstagande, posttraumatisk stress, missbrukspotential, erkänt missbruk.
  • Innehållsskalorbland annat ångest, rädsla, tvångsmässighet, depression, hälsobekymmer, bisarra tankar, ilska, cynism, asocialt agerande, typ A-beteende, låg självkänsla, familjeproblem, arbetsproblem. 
  • Subskalorbland annat upplevd depression, psykomotorisk utvecklingshämning, fysisk funktionsnedsättning, grubblerier, förnekande av social ångest, ömhetsbehov, somatiska åkommor, aggressionshämning, auktoritetsproblem, social säkerhet, social alienation, självalienation, förföljelseidéer, överkänslighet/bitterhet, naivitet, emotionell alienation. 
  • Kritiska itembland annat akut ångesttillstånd, våldshot, mental förvirring, depressivt och suicidalt tänkande, förföljelseidéer, ångest och spänning, sömnsvårigheter, antisocial attityd, sexuella problem och avvikelser.

 

Råpoäng transformeras till T-värden som ligger till grund för skalprofiler. Normer är baserade på svensk normalpopulation. Jämförande statistik beskrivs i manualen.

MMPI-2 datorversion har såväl administrerings- som scoringfunktion, vilket innebär att användaren kan välja mellan att administrera testet direkt på skärmen eller att mata in data från ett papper-och-penna-administrerat test. Nya administreringar fylls på i programmet via beställningskoder. Kontakta vår kundtjänst!

Exempelrapport:

>> MMPI-2 Resultatredovisning

Observera att manuell poängberäkning ej är möjlig i MMPI-2.

Systemkrav: 98/ME/2000/NT/XP/Vista/W7/W10 Enanvändarlicens. 

MMPI-2 komplett består av svensk manual, frågehäfte, svarsblankett, 10 st.*, samt scoringprogram inklusive 10 administreringar och 10 scoringar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
105-000 MMPI-2, komplett
5 000 kr
105-001 MMPI-2, svensk manual (2004)
840 kr
105-002 MMPI-2, frågehäfte, per st.
175 kr
105-003 MMPI-2, svarsblankett, 10 st.* (Obs! Kräver digital storing i HTS 5.)
280 kr
105-100 MMPI-2, datorversion på USB
inklusive 10 administreringar och 10 scoringar Systemkrav: 98/ME/2000/NT/XP/Vista/W7/W10. Enanvändarlicens.
4 200 kr
105-110 MMPI-2, ominstallation inkl. 10 administreringar och 10 scoringar
2 500 kr

Obs! Kan inte beställas i e-handeln. Ring in eller e-posta din beställning.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
105-101 MMPI-2, 1-49 administreringar
120 kr
105-102 MMPI-2, 50- administreringar
110 kr

Påfyllning via fjärruppdatering: scoringar. Obs! Kan inte beställas i e-handeln. Ring eller e-posta kundtjänst för beställning.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
105-106 MMPI-2, 1-49 Scoringar
100 kr
105-107 MMPI-2, 50- Scoringar
95 kr
*Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB