Skriv utSkriv ut

PAI

Personality Assessment Inventory

Leslie C Morey

Ålder: 18–70 år
Administrering: Grupp eller Individuell
Behörighet: Leg Psykolog
Tidsåtgång: 50–60 Minuter
Språk: Svensk version med amerikansk manual och amerikanska normer

PAI är ett personlighetstest för omfattande klinisk bedömning av psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar hos vuxna. Testet är utvecklat utifrån en konceptuell utgångspunkt, vilket innebär att de kliniska fenomen som man vill mäta, delas upp i komponenter som är kännetecknande för olika tillstånd. Till exempel delas depression upp i såväl kognitiva, affektiva som fysiologiska komponenter såsom de uppträder och beskrivs i diagnossystem, litteratur osv.

Tillsammans med MMPI-2 är PAI ett av de mest använda testen för klinisk bedömning i USA. PAI ger en gedigen grund för strukturerad klinisk bedömning av personlighet och genomgripande psykiska problem.

PAI består av ett frågeformulär med totalt 344 frågor som ger resultat på 22 totalskalor: 11 kliniska skalor, fem behandlingsskalor, fyra validitetsskalor och två interpersonella skalor.  De 11 kliniska skalorna kan delas in i ytterligare 31 delskalor för differentialanalys av specifika tillstånd.

De 11 kliniska skalorna är: Somatiska besvär, Ångest, Ångestrelaterade störningar, Depression, Mani, Paranoia, Schizofreni, Borderline-egenskaper, Antisociala egenskaper, Alkoholproblem och Drogproblem. De fem behandlingsskalorna är Aggression, Självmordstankar, Stress, Brist på stöd och Behandlingsmotstånd. De fyra validitetsskalorna är Inkonsekventa svar, Ovanliga svar, Negativt intryck och Positivt intryck. De två interpersonella skalorna är Dominans och Värme.
 
Utöver de ovannämnda skalorna finns dessutom åtta validitetsindikatorer och tre supplementsindex. Dessa har utvecklats löpande sedan testets publicering 1991 och beskrivs i den reviderade amerikanska manualen.

Tack vare den konceptuella utgångspunkten i PAI är skalorna och de fenomen som mäts mycket intuitiva och kliniskt relevanta, vilket gör testet relativt enkelt att använda även för psykologer med begränsad erfarenhet i testanvändning. Detta gör också att testet kan användas för snabba psykologiska bedömningar utan att göra avkall på vare sig omfattning eller djup. 

Testets styrka ligger också i det är kortare och lättare att administrera och poängsätta än andra motsvarande test utan att äventyra testets kvalitet. Frågorna är korta och precisa, vilket gör det enklare för respondenter med bristande läsförståelse eller annat modersmål än svenska att besvara testet.

Exempelrapport:

PAI Clinical Interpretive Report

För teknisk support kontakta PAR på 020-792648 eller techsupp@parinc.com

Systemkrav: Windows XP/Vista/7

 PAI komplett består av amerikansk manual, amerikanskt scoringprogram, frågeformulär, kritiska item 10 st* och svarsark 10 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
132-100 PAI Komplett Inkl. Scoringprogram
7 900 kr
132-101 PAI, Amerikansk Manual (2007)
990 kr
132-102 PAI, Frågehäfte
95 kr
132-103 PAI Svarshäfte, 10 st*
175 kr
132-104 PAI Kritiska Items, 10 st*
100 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Användarnamn

Lösenord

Beställningar

Beställ via vår e-handel för snabbast handläggning.

Har du inget konto kan du ansöka om det här!

Det går även bra att beställa genom att maila till info@hogrefe.se 
eller via vår digitala beställningsblankett.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

 

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB