Skriv utSkriv ut

SCQ

Social Communication Questionnaire

Michael Rutter, Anthony Bailey, Catherine Lord

Syfte: Screening av autism och autismspektrumstörningar
Ålder: Barn och ungdomar
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog, leg läkare, socionom, leg sjuksköterska, leg logoped, leg arbetsterapeut, leg sjukgymnast, specialpedagog
Tidsåtgång: 10 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll


SCQ är ett lättadministrerat screeninginstrument för bedömning av kommunikationssätt och socialt fungerande hos barn med misstänkt autism eller autismspektrumstörning. Det kan även fungera som underlag för att utarbeta behandlingsplaner och pedagogiska insatser samt att utvärdera effekten av dessa.

SCQ genomförs, på endast 10 minuter, av förälder eller annan närstående vårdnadshavare och ger psykologen, barnläkaren eller andra ett underlag för bedömning om behov finns av ytterligare utredning, till exempel med instrumenten ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) och ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised).

På ett snabbt och enkelt sätt och till en låg kostnad kan SCQ administreras av personal inom vård och skola för rutinmässig screening av barn från 4 år med en mental ålder på minst 2:0 år, där misstanke om autismspektrumstörning föreligger.

SCQ täcker de beteendemässiga områden som är centrala för autismspektrumstörningar: Språk och kommunikativ förmåga, social interaktion samt begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster och intressen.

Administreringen genomförs med hjälp av ett frågeformulär som finns i två versioner: Bedömning Aktuell som fokuserar på barnets beteende under de senaste tre månaderna och Bedömning Någonsin, som fokuserar på barnets hela utvecklingshistoria. Formulären innehåller 40 ja/nej-frågor vardera.

Utvärderingen görs genom en enkel sammanräkning och tolkas utifrån specifika cut-off-värden.SCQ komplett består av amerikansk manual och svenska protokoll: Protokoll Bedömning Aktuell, 10 st*, protokoll Bedömning Någonsin, 10 st*, sammanställningsblankett, 10 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
477-100 SCQ Komplett
1 100 kr
477-001 SCQ Amerikansk manual (2003)
725 kr
477-002 SCQ Frågeformulär Bedömning Aktuell, 10 st*
160 kr
477-003 SCQ Frågeformulär Bedömning Någonsin, 10 st*
160 kr
477-004 SCQ Protokoll, 10 st*
160 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Användarnamn

Lösenord

Beställningar

Beställ via vår e-handel för snabbast handläggning.

Har du inget konto kan du ansöka om det här!

Det går även bra att beställa genom att maila till info@hogrefe.se 
eller via vår digitala beställningsblankett.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

 

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB