Skriv utSkriv ut

NYHET!
SON-R 6−40 Non-Verbal Intelligence Test

P.J. Tellegen & J.A. Laros

Syfte: Icke-verbalt begåvningstest
Ålder: 6–40 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: 50-60 min
Språk: Engelskspråkig originalversion

SON-R 6−40, som ersätter den tidigare versionen SON-R 5½−17, är ett icke-verbalt begåvningstest för bedömningar av både barn och vuxna. Då administrering och genomförande av testet inte kräver talat språk lämpar det sig särskilt väl för bedömningar av personer med annat modersmål, nedsatt hörsel, språksvårigheter eller verbala kommunikationssvårigheter. Testet kan med fördel också användas vid bedömningar av personer med autism eller AST, med utvecklingsstörning eller personer som kan vara svåra att bedöma på grund av rädsla för testsituationen.

SON-R 6−40 består av fyra deltest: Analogier, Kategorier, Mosaiker och Mönster med sammanlagt 124 uppgifter. Läs mer om deltesten här. Testet mäter en rad kognitiva förmågor såsom abstrakt tänkande, deduktiv härledning samt visuospatial och visuomotorisk förmåga. Testet är adaptivt och kan genomföras snabbt utan att äventyra tillförlitligheten i bedömningen. Den adaptiva administreringsproceduren och att testpersonen ges återkoppling efter varje uppgift ökar motivationen och bidrar till en positiv upplevelse av testsituationen.

Resultatet uttrycks i IK-poäng med medelvärdet 100 och standardavvikelse 15.

Utbildning hålls av Provivus, läs mer här

Normer från 2009-2011
Normerna är insamlade under åren 2009-2011 i Nederländerna och Tyskland och bygger på testningar av sammanlagt 1933 barn och vuxna i åldrarna 6 till 40:11 år i 17 olika åldersspann.

SON-R 6−40 komplett levereras i en testväska och omfattar engelsk manual i tre delar, testmaterial, engelska Scoring Forms, 50 st.*, häften för deltestet Patterns, 50 st.*, samt ett scoringprogram.

Support av programvara (scoringprogram) ges av Testzentrale: +49 551 999 50 880, testzentrale@hogrefe.de

För testning av barn under 6 år rekommenderas SON-R 2½−7.

 

Systemkrav: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7.

Köp kompletta SON-R 2½−7 och SON-R 6−40 och få 5 % komborabatt!

Artikelnr. Artikel Pris Antal
474-300 SON-R 6-40, Komplett
14 990 kr
474-302 SON-R 6-40, Scoring Forms, 10 st*
140 kr
474-303 SON-R 6-40, Patterns Booklets, 10 st*
330 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Användarnamn

Lösenord

Beställningar

Du beställer enklast våra produkter via vår e-handel. Har du inget konto kan du ansöka om det här.

Du kan även beställa genom att maila till info@hogrefe.se 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

 

Copyright © 2017 Hogrefe Psykologiförlaget AB