Skriv utSkriv ut

SPM

Sensory Processing Measure

Home Form
L Diane Parham, Cheryl Ecker,

Main Classroom Form
Heather Miller Kuhaneck, Diana A Henry, Tara J Glennon

Syfte: Bedömning av svårigheter med bearbetning av sensorisk information, praxis och socialt deltagande hos barn.
Ålder: 5-12 år
Administrering: Individuell eller grupp
Behörighet: Leg Arbetsterapeut, Leg Psykolog
Tidsåtgång: 15-20 minuter
Språk: Svensk version med amerikanska normer

Svensk version Evelyn Andersson, Ann-Christin Hyatt, Gunilla Leinsköld

The Sensory Processing Measure – SPM är bedömningsformulär som används för att utreda problem hos barn i låg- och mellanstadieåldern gällande bearbetning av sensorisk information, praxis och socialt deltagande. SPM har sin förankring i teorin om sensorisk integration som utgår ifrån att bearbetning och integration av sensorisk information är en viktig neurobiologisk process som påverkar barnets utveckling. Teorin framhåller att sensoriska integrationsproblem kan leda till inlärningssvårigheter eller svårigheter att utföra dagliga aktiviteter eller begränsningar av socialt deltagande och praxis.

SPM består av ett hemmaformulär och ett klassrumsformulär som tillsammans ger en unik och omfattande bild av barnets sensoriska funktion hemma och i skolan. Hemmaformuläret besvaras av barnets förälder eller vårdnadshavare och Klassrumsformuläret av lärare.

 

SPM ger resultat på åtta skalor: Socialt deltagande (SOC), Syn (VIS), Hörsel (HEA), Känsel (TOU), Kroppsuppfattning (BOD), Balans och rörelse (BAL), Planering och idéer (PLA) och Totala sensoriska system (TOT) samt enskilda frågor om smak och lukt. SPM ger kliniskt relevant information om barnets särskilda sårbarhetsfaktorer, såsom under- och överkänslighet, sensoriskt sökande beteende och perceptuella problem. Tack vare separata hemma- och klassrumsformulär är det möjligt att jämföra barnets sensoriska funktion i olika miljöer.

SPM komplett omfattar amerikansk manual, svenskt manualsupplement, Hemmaformulär och profilblankett 25 st*, Klassrumsformulär och profilblankett 25 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
131-100 SPM, Komplett kit
1 600 kr
131-101 SPM, Amerikansk Manual (2007)
950 kr
131-102 SPM, Svenskt Manualsupplement (2012)
190 kr
131-103 SPM, Hemmaformulär & Profilblankett, 25 st*
350 kr
131-104 SPM, Klassrumsformulär & Profilblankett, 25 st*
350 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Användarnamn

Lösenord

Beställningar

Beställ via vår e-handel för snabbast handläggning.

Har du inget konto kan du ansöka om det här!

Det går även bra att beställa genom att maila till info@hogrefe.se 
eller via vår digitala beställningsblankett.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

 

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB