Skriv utSkriv ut

Valideringsstudie

NEO PI-R i valideringsstudie gällande personlighet och arbetsprestation inom säljyrket.

Nyligen genomförde Dynamic Work Solutions en vetenskaplig studie som undersökte sambandet mellan säljares personlighet och arbetsprestation. Syftet med studien var specifikt att ta reda på vilka personlighetsdrag som utmärker sig hos högpresterande säljare. För att få svar på detta lät DWS anställda säljare inom telecom-branschen utvärdera sin personlighet med hjälp av ett av världens mest välkända personlighetstest, NEO Personality Inventory (NEO PI-R).

Resultatet av studien ger stöd för att NEO PI-R är ett effektivt instrument för rekryterare att använda i samband med urval av säljare. Läs mer och ta del av studien här

Valideringsstudien redovisas även på www.psychometrics.se  


Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB