Skriv utSkriv ut

Reviderade delprov i DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet

Utkommer hösten 2017 och 2018!

Hösten 2017 
Handledning samt tre nya prov med nya normer för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet publiceras:

 • Rättstavning version A och B
 • Ordförståelse version A och B
 • Läshastighet version A och B.

Ordförståelse och Läshastighet publiceras både som pappersprov och som digitala prov. Mer information om de reviderade proven, digital testning och priser kommer i samband med publiceringen.  

 


Hösten 2018
Det fjärde och sista nya provet för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet publiceras:

 • Läsförståelse version A och B

Läsförståelse publiceras både som pappersprov och som digitalt prov.

 

Vad behöver jag för att använda de nya proven läsåret 2017–2018?

 • Den nya handledningen till DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet med anvisningar och normer för proven Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet.
 • Nya svarshäften till Ordförståelse version A
 • Nya svarshäften till Ordförståelse version B
 • Nya svarshäften till Läshastighet A och B (även ”gamla” häften kan användas med den nya handledningen och nya normer)
 • Nya svarsblanketter till Rättstavning A och B (även ”gamla” blanketter kan användas med den nya handledningen och nya normer).

 

När utgår det gamla DLS-materialet?

 • I december 2017 utgår det gamla materialet till Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet.
 • I december 2018 utgår det gamla materialet till Läsförståelse och den gamla handledningen.

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB