Skriv utSkriv ut

iPad-app till DLS för skolår 2 och 3

DLS Resultatsammanställning för skolår 2 och 3
 

Som ett komplement för DLS-proven för skolår 2 och 3 har vi i år utvecklat en iPad-app för att underlätta resultatsammanställning efter testning och rättning.

I appen finns möjlighet att från ett lösenordsskyddat användarkonto skapa, redigera och ta bort klasser och elever. Ett grafiskt användargränssnitt gör det snabbt och enkelt att mata in råpoäng och erhålla staninevärden för de olika delproven. Användare kan också registrera testdatum och skriva in kommentarer.

Grafiska PDF-rapporter för enskilda elever och klasser genereras automatiskt och kan visas direkt i appen, öppnas i andra appar, skickas via mail eller skrivas ut direkt via AirPrint. Dessa rapporter kan med fördel användas vid t.ex. utvecklingssamtal med elever och föräldrar.

Elev- och klassdata kan även exporteras som .txt-filer med tab-separerade värden. Dessa kan öppnas i Microsoft Excel. Detaljerade instruktioner om hur man importerar tab-separerad textdata i olika versioner av Excel finns på Microsofts supportsidor för Officepaketet.

DLS Resultatsammanställning för Skolår 2 och 3 finns att ladda ner gratis på Apples svenska App Store. För att generera giltiga elev- och klassrapporter krävs en behörighetskod som matas in när man skapar sitt användarkonto, eller senare i appens användarinställningar. Behörighetskoden skickas med nya beställningar. För dig som redan har DLS för skolår 2-3, kontakta kundtjänst för behörighetskod om du inte mottagit den per e-post.  


Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB