Skriv utSkriv ut

UMESOL

Karin Taube, Margit Tornéus, Ingvar Lundberg

Syfte: Pedagogiskt hjälpmedel för kartläggning av enskilda elever med läs- och skrivsvårigheter samt för att lägga upp individuella utvecklingsprogram
Ålder: Lågstadiet (Självbild även mellanstadiet)
Administrering: Främst individuell

UMESOL har till syfte att ge speciallärare hjälp med en systematisk diagnos av läs- och skrivsvårigheter. Med ledning av en detaljerad kartläggning kan planmässig inlärning och träninggenomföras i ett utvecklingsprogram. En vägledande princip för konstruktionen av UMESOL har varit att komma fram till ett mönster av starka och svaga sidor hos en elev som kommit till korta med läsinlärningen.

UMESOL består av tre delar:

  • Läsning och skrivning som omfattar tolv delprov med olika svårighetsgrad, vilka prövar olika aspekter av läs- och skrivförmågan.

  • Fonologisk medvetenhet innehåller fyra delprov: Ljudsegmentering, Ljudsyntes, Positionsanalys och Segmentsubtraktion.
  • Självbild består av formulären ”Ballongbarnet och Flaggbarnet” (avsettför lågstadiet) och ”Så här är jag” (avsett för mellanstadiet) där eleven tar ställning till det egna jaget, i relation till skolan i allmänhet, skolarbete i synnerhet samt kamratrelationer. I formuläret ”Val av svårighetsgrad” är det främst elevens tilltro till den egna förmågan att klara skolarbetet som utvärderas.


Handledningarna innehåller beskrivningar av den teoretiska bakgrunden, standardiseringen, administrerings- och tolkningsanvisningar samt förslag till pedagogiska hjälpinsatser med konkreta exempel.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
270-001 UMESOL Läsning och Skrivning Handledning (1984)
255 kr
270-002 UMESOL Läsning och Skrivning Protokoll, 25 st*
280 kr
270-003 UMESOL Läsning och Skrivning Svarshäfte, 25 st*
220 kr
270-004 UMESOL Läsning och Skrivning Läsprov
170 kr
270-007 UMESOL Läsning och Skrivning Planeringsschema, 25 st*
65 kr

Artikelnr. Artikel Pris Antal
270-101 UMESOL Fonologisk medvetenhet Handledning för kartläggning och utveckling (1984)
255 kr
270-102 UMESOL Fonologisk medvetenhet Prov, 4 x 25 st* (en bunt av vardera prov A, B, C, D)
205 kr
270-103 UMESOL Fonologisk medvetenhet Prov A, Ljudsegmentering, 25 st*
65 kr
270-104 UMESOL Fonologisk medvetenhet Prov B, Ljudsyntes, 25 st*
65 kr
270-105 UMESOL Fonologisk medvetenhet Prov C, Positionsanalys, 25 st*
65 kr
270-106 UMESOL Fonologisk medvetenhet Prov D, Segmentsubtraktion, 25 st*
65 kr

Artikelnr. Artikel Pris Antal
270-201 UMESOL, Självbild, Handledning Kartläggning(1984)
130 kr
270-206 UMESOL, Självbild, Handl f utveckling (1984)
115 kr
270-203 UMESOL, Självbilden, ballong & flaggbarnet (lågstadiet), 25 st*
180 kr
270-204 UMESOL, Självbilden, så här är jag (mellanstadiet), 25 st*
100 kr
270-205 UMESOL, Självbilden, val av svårighetsgrad, 25 st*
100 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB