Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet
- reviderade delprov samt handledning

Birgitta Järpsten och Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
Ålder: Skolår 7–9 samt år 1 i gymnasiet
Administrering: Främst grupp

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet är ett välanvänt diagnostiskt screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om klassens och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning. Eftersom materialet är standardiserat kan det med fördel användas vid resursfördelning.

Materialet omfattar fyra delprov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse, varav de tre första nu har reviderats och normerats. Delproven finns i två versioner: version A för skolår 7 och 8, version B för skolår 9 och år 1 i gymnasiet. 

Vad är nytt i det reviderade DLS-materialet hösten 2017?
Hösten 2017 finns nya reviderade prov i Rättstavning och Ordförståelse samt nya normer för Läshastighet, som till innehållet har behållits oförändrat från den tidigare versionen. Samtliga tre prov är standardiserade och normerade i oktober–november 2016. Förutom traditionella papper och penna test finns proven Ordförståelse och Läshastighet nu även för digital testning. 

Rättstavning omfattar 36 uppgifter (båda versionerna) som representerar olika delar inom stavningsmetodiken. De två versionerna har 8 gemensamma och 28 unika uppgifter. För att underlätta kvalitativa analyser av enskilda elevers stavningsförmåga finns en särskild analystabell över vanliga feltyper på elevens svarsblankett.

Ordförståelse omfattar 34 flervalsuppgifter (båda versionerna) där 10 uppgifter är unika för varje version. Orden är hämtade ur texter från olika ämnesområden som elever i aktuell åldersgrupp möter.

Läshastighet omfattar 36 uppgifter insprängda i en sammanhängande text. Texten och uppgifterna är desamma för de två versionerna, men lästiden är 5 minuter för version A och 4 minuter för version B.

(Obs! Eftersom innehållet i Läshastighetsprovet är oförändrat går det utmärkt att använda det gamla Läshastighetshäftet för testning och utvärdera resultatet mot de nya normerna i handledningen från 2017).

Läsförståelse är under revidering och publiceras till hösten 2018. Det innebär att under läsåret 2017–2018 kan man fortfarande använda Läsförståelseprovet från det tidigare DLS-materialet.

Normer
Proven Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet standardiserades och normerades under oktober och november 2016. Sammanlagt 58 skolor och närmare 5 700 elever i skolår 7 till 9 och år 1 i gymnasiet deltog i normeringen i olika delar av landet.

I den nya handledningen från 2017 redogörs för utvecklings- och standardiseringsarbetet, administrerings- och tolkningsanvisningar för proven Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet.

Testning digitalt (HTS 5)
Proven Ordförståelse och Läshastighet finns även för digital testning via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem (HTS 5). Testning kan ske på dator eller surfplatta. Vid användning av digitala test behöver testanvändaren även den tryckta handledningen för mer ingående information om proven.

Testning digitalt underlättar arbetet för pedagogen genom att proven kan både administreras, rättas och utvärderas i testsystemet. Testresultaten är tillgängliga direkt efter genomförd testning och de olika funktionerna i testsystemet möjliggör snabb identifiering av de resultat som behöver följas upp. Resultaten kan läsas direkt på skärmen eller exporteras i olika format som PDF, Excel och csv. 

Exempelrapporter Ordförståelse:

Exempel på uppgift, Ordförståelse (pdf)

Exempelrapporter Läshastighet:

De digitala versionerna av proven har samma normer som pappersversionerna, eftersom det inte fanns några betydande skillnader i elevernas resultat mellan olika testformat under normeringen.

> Frågor och svar

 

Priser digital version:

281-301   Läshastighet, version A+B,  25–49 test
17 kr/test
281-302   Läshastighet, version A+B,  50 eller fler test    15 kr/test
281-401   Ordförståelse, version A+B, 25–49 test    17 kr/test
281-402   Ordförståelse, version A+B, 50 eller fler test    15 kr/test
               

281-201     

 

DLS för skolår 7-9 och år 1, Rättstavning,
version A + B, svarsblankett med analysschema (pappersversion), 25 st* + digitala scoringar, 25 st*

  170 kr 


För mer information och beställning av digitala test kontakta 
info@hogrefe.se 


Priser pappersversion:

Artikelnr. Artikel Pris Antal
281-001 DLS åk 7-9 och år 1, Handledning (2017)
395 kr
281-002 DLS åk 7-9 och år 1, Rättstavning, version A + B, svarshäfte, 25 st*
85 kr
291-003 DLS åk 7-9 och år 1, Läshastighet, version A + B, svarshäfte (281-003), 25 st*
320 kr
281-004 DLS åk 7-9 och år 1, Ordförståelse, version A, svarshäfte, 25 st*
320 kr
281-005 DLS åk 7-9 och år 1, Ordförståelse, version B, svarshäfte, 25 st*
320 kr
281-008 DLS åk 7-9 och år 1, Sammanställningsblankett, 10 st*
75 kr

Läsförståelse är under revidering och publiceras hösten 2018. Det innebär att under våren 2018 används Läsförståelseprovet (handledning och svarshäfte) från det tidigare DLS-materialet.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
291-001 DLS åk 7-9 och år 1, Handledning (2002)
415 kr
291-006 DLS åk 7-9 och år 1, Läsförståelse A, svarshäfte 25 st*
365 kr
291-007 DLS åk 7-9 och år 1, Läsförståelse B, svarshäfte 25 st*
365 kr
* Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB