Skriv utSkriv ut

Testning digitalt

Att börja testa digitalt
Nedan följer information om hur man får tillgång till våra digitala test genom vår testplattform, Hogrefe Testsystem 5, HTS 5 samt översiktligt hur man börjar att testa.

Testning digitalt underlättar arbetet för pedagogen genom att proven kan både administreras, rättas och utvärderas i testsystemet. Testresultaten är tillgängliga direkt efter genomförd testning och de olika funktionerna i testsystemet möjliggör snabb identifiering av de resultat som behöver följas upp. Resultaten kan läsas direkt på skärmen eller skrivas ut i form av en rapport. Det går även att exportera resultat till olika format som PDF, Excel och csv. 

Testning kan ske på dator eller surfplatta med en stabil uppkoppling till internet. Vid användning av digitala test behöver testanvändaren även den tryckta handledningen för mer ingående information om proven.

Hur går det till att skaffa ett digitalt testkonto?
När pedagogen/testanvändaren beställer digitala test för första gången får hen via mail information samt två avtal:

 • Uppdragsavtal för databehandling
 • Avtal Hogrefe Testsystem

Dessa avtal ska signeras av för verksamheten behörig/ansvarig person. De signerade dokumenten ska sedan skannas och mailas till oss. Därefter skickar vi ett mail med inloggningsuppgifter till HTS 5 samt en användarmanual, så att man kan börja använda testplattformen.

OBS! Det är viktigt att ha användarmanualen till hands, så att du lär dig att navigera i plattformen.

Hur går det till praktiskt att testa digitalt?

Ladda ner HTS 5 Snabbstart här och ha den till hands när du börjar använda systemet.

Pedagogen/testanvändare loggar in och skapar en grupp, begär vilka uppgifter eleven ska fylla i (t ex namn/individuell kod, ålder och kön) samt väljer vilket/vilka test som ska göras. När det är klart genereras en testlänk.

Denna är giltig för det antal elever/testpersoner man har angett och det smidigaste sättet är att skriva testlänken på undervisningstavlan så att eleverna kan skriva in den i sina webbläsare, men den går givetvis också att maila till eleverna.

När de loggar in via den aktuella testlänken får de en unik identitet och blir de ombedda att fylla i de förvalda uppgifterna. Se användarmanualen, avsnitt 2.2, Grupptestning för mer och detaljerad information.

Testanvändaren får mail om när det finns en färdig testning att hämta i systemet och kan då logga in och generera rapporter och se staninevärden mm. Närmare beskrivning om de olika funktionerna finns i Användarmanualen (pdf).

På Youtube finns det informativa och bra instruktionsfilmer på engelska, där man kan se hur Hogrefe Testsystem, HTS 5 fungerar:

https://youtu.be/02KI0iSa4Ao?list=PLi_X-I8bELKne586JiNlz-rmJW3PrGP1B

Särskilt avsnitten nedan rekommenderar vi att testanvändarna tittar på.

 • Avsnitt 1: Login
 • Avsnitt 3: Setting up serial testing
 • Avsnitt 4: Setting up tests
 • Avsnitt 6: Start button menu – Create login details
 • Avsnitt 8: Logbook
 • Avsnitt 9: Single report
 • Avsnitt 12: Print and export
 • Avsnitt 13: Test takers tab
 • Avsnitt 14: Settings

 

Vilka läs- och skrivdiagnostiska test kan vi erbjuda?
De digitala deltest vi kan erbjuda för närvarande tillhör screeningmaterialet DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet. Mer information om själva materialet finner du här. 

De läs- och skrivdiagnostiska test vi erbjuder i digital version är:

Ordförståelse A och B 
Exempelrapporter Ordförståelse:

Exempel på uppgift, Ordförståelse (pdf)

Läshastighet A och B 
Exempelrapporter Läshastighet:

Rättstavning A och B – här skriver eleverna sina svar på en svarsblankett. Dessa samlas in och testanvändaren noterar om orden är rätt- eller felstavade i vår digitala testplattform. När detta är gjort kan ett resultat genereras. 

 

Artikel- och prislista

281-010   DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, Handledning (2018)
 
  525 kr
281-301   DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, Läshastighet, version A+B,  25 test
17 kr/test
281-302   DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, Läshastighet, version A+B,  50 test och följande 25 test   15 kr/test
281-401   DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, Ordförståelse, version A+B, 25 test   17 kr/test
281-402   DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, Ordförståelse, version A+B, 50 test och följande 25 test   15 kr/test

281-201     

 

DLS för skolår 7-9 och år 1, Rättstavning,
version A + B, svarsblankett med analysschema
(pappersversion), 25 st* 
+ digitala scoringar, 25 st*

  170 kr 

 

Systemkrav & datasäkerhet:  
https://www.hogrefe-online.com/HTSEnvironment/main#ln=sv-SE&to=About 

 

Har du frågor eller vill göra en beställning kontakta kundtjänst via mail på order@hogrefe.se 


Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB