Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 4–6

Birgitta Järnsten & Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
Ålder: Skolår 4–6
Administrering: Främst grupp

DLS för skolår 4–6 är ett lättadministrerat screeninginstrument för användning på klassnivå, men delproven kan självklart även administreras individuellt. Materialet kan med fördel användas som instrument vid resursfördelning.

Syftet med diagnosen är att:

  • Utvärdera klassens medelvärde.
  • Ge information om klassens spridning i läs- och skrivfärdigheter.
  • Ge snabb och reliabel information om vilka elever som särskilt bör uppmärksammas. och följas i sin läs- och skrivutveckling.

Materialet består av fyra delprov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse.

Rättstavningfinns i två versioner med olika svårighetsgrad. Varje version innehåller 36 uppgifter som representerar olika delar inom stavningsmetodiken. För att kunna genomföra en kvalitativ analys av den enskilde elevens stavningsförmåga finns en särskild analystabell på elevens svarsblankett. Nytt för båda versionerna av rättstavningsprovet är nya, uppdaterade bjudningsmeningar.

Ordförståelsegörs vid ett tillfälle och i den nya versionen har antalet uppgifter utökats från 36 till 40.

Läshastighetfinns i två versioner med olika svårighetsgrad. Den nya versionen har ett nytt läshastighetsprov för skolår 4 med 35 uppgifter, Draken i månskenet. Läshastighetsprovet för skolår 5 och 6 med 32 uppgifter, I isbjörnens rike, har behållits från den tidigare versionen men har uppdaterats med en ny övningsuppgift. Tolkning av hastigheten i relation till förståelse av den lästa texten är möjlig.

Läsförståelseges vid två tillfällen och består av fyra nya texter med tillsammans 44 flervalsuppgifter som mäter olika aspekter av läsförmåga, såsom kunskaper på detaljnivå och förmåga att dra slutsatser.

Normer från 2009
Standardiseringen av samtliga delprov genomfördes under oktober månad 2009 på 37 skolor i olika delar av landet (2 119 elever).

I handledningen redovisas standardiseringsdata och administrerings- och tolkningsanvisningar, och ett underlag för utvecklingssamtal av enskilda elevers resultat presenteras. Handledningen har också utökats med en fördjupad tolkning av läsförståelseprovet samt jämförande resultat och diskussion kring elever med annat modersmål.

Finlandssvenska normer
>> Finlandssvenska normer till DLS ordförståelseprov för årskurs 5 finns att ladda ner här (pdf).

Materialet
Materialet i DLS för skolår 4–6 består av handledning till läraren, svarshäften och svarsblanketter till eleverna till proven Läsförståelse (läshäfte + svarshäfte), Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet (två prov). Elevernas svarshäften och svarsblanketter säljs i buntar om 25*. Läshäftet till läsförståelseprovet kan återanvändas och säljs styckvis.

I materialet ingår även en sammanställningsblankett för sammanställning och översikt av resultaten för samtliga elever i klassen. Klassammanställningen säljs i buntar om 10*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
280-001 DLS för skolår 4-6, handledning (2010)
475 kr
280-002 DLS för skolår 4-6, läsförståelse, läshäfte, st.
70 kr
280-003 DLS för skolår 4-6, läsförståelse, svarshäfte, 25 st.*
380 kr
280-004 DLS för skolår 4-6, rättstavning, version 1+2, svarsblankett med analysschema, 25 st.*
90 kr
280-005 DLS för skolår 4-6, ordförståelse, 25 st.*
340 kr
280-006 DLS för skolår 4-6, läshastighet
Draken i månskenet, 25 st.*
330 kr
280-007 DLS för skolår 4-6, läshastighet
I isbjörnens rike, 25 st.*
255 kr
280-008 DLS för skolår 4-6, klassammanställning, 10 st.*
80 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB