Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet

Birgitta Järpsten

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
Ålder: Skolår 7–9 samt år 1 i gymnasiet
Administrering: Främst grupp

>> Nu finns ny handledning samt reviderade delprov i DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet. Klicka här!

 

Detta diagnostiska material är ett screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om klassens och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning. Eftersom materialet är standardiserat kan det med fördel användas vid resursfördelning.


DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet omfattar fyra delprov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse. Delproven finns i två versioner: Version A för skolår 7 och 8, Version B för skolår 9 och år 1 i gymnasiet.

Rättstavning omfattar 36 uppgifter (båda versionerna) som representerar olika delar inom stavningsmetodiken. För att underlätta kvalitativa analyser av enskilda elevers stavningsförmåga finns en särskild analystabell över vanliga feltyper på elevens svarsblankett.

Ordförståelse omfattar 34 flervalsuppgifter (båda versionerna) där 8 uppgifter är unika för varje version. Orden är hämtade ur texter från olika ämnesområden som elever i aktuell åldersgrupp möter.

Läshastighet omfattar 36 uppgifter insprängda i en sammanhängande text. Texten och uppgifterna är desamma för de två versionerna, men lästiden är 5 minuter för Version A och 4 minuter för Version B.

Läsförståelse Version A omfattar 22 uppgifter varav 20 är flervalsuppgifter och 2 är öppna. Läsförståelse Version B omfattar 20 uppgifter varav 18 är flervalsuppgifter och 2 är öppna. Båda versionerna består av tre texter, och flervalsfrågorna har olika karaktär: Informationssökning, kritisk granskning, händelseförlopp, inferens och eget reflekterande.

Normer från 2001-2002
Delproven har samtliga standardiserats i Huddinge kommun (skolår 7–9) där ungefär 1700 elever medverkade och i Gävle kommun (år 1 i gymnasiet) där cirka 400 elever deltog i standardiseringen. I ett första skede – månaderna september och oktober 2001 – kom delproven Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet att standardiseras, medan delprovet Läsförståelse standardiserades under februari månad 2002.

I handledningen redogörs för standardiseringsarbetet, administrerings- och tolkningsanvisningar samt diskuteras vad läsförståelse egentligen är och hur man på ett strukturerat sätt kan träna elever i att öka sin förmåga att förstå och reflektera över lästa texter.

 

 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
291-001 DLS för skolår 7-9 och år 1 Handledning (2002)
415 kr
291-003 DLS för skolår 7-9 och år 1, Läshastighet, version A + B, läs- och svarshäfte, 25 st*
305 kr
291-005 DLS för skolår 7-9 och 1 Ordförståelse B
Svarshäfte, 25 st*
305 kr
291-006 DLS för skolår 7-9 och 1 Läsförståelse A
Läs- och svarshäfte, 25 st*
365 kr
291-007 DLS för skolår 7-9 och 1 Läsförståelse B
Läs- och svarshäfte, 25 st*
365 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2017 Hogrefe Psykologiförlaget AB