Skriv utSkriv ut

DUVAN

Dyslexiscreening för ungdomar och vuxna

Ingvar Lundberg & Ulrika Wolff

Syfte: Screeninginstrument avsett att identifiera individer i riskzonen för dyslexi genom att komma åt svårigheter i olika fonologiska funktioner, vilka kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter
Ålder: Ungdomar och vuxna
Administrering: Grupp eller individuell
Språk: Svensk version

DUVAN är ett teoretiskt väl förankrat och lättadministrerat screeninginstrument för bedömning av läs- och skrivsvårigheter hos ungdomar och vuxna. DUVAN omfattar sex delprov: Självrapport, Arbetsminne,Vokabulär – fonologiskt, Omvänd spoonerism, Ljuden ger ordet och Bokstäverna ger ordet

Självrapport
Självrapport omfattar 20 påståenden som personerna tar ställning till på en 4-gradig skala. Påståendena berör intresse och motivation för läsning och skrivning samt dyslektiska problem.

Arbetsminne
Arbetsminne omfattar sex uppgifter i stigande svårighetsgrad. Uppgifterna går ut på att testpersonerna presenteras en bokstav som de ska minnas, varefter de får besvara en muntlig fråga genom att hålla upp en ”ja”- eller ”nej”- skylt. Efter ett antal presenterade bokstäver (två till och med fyra) och frågor så ska personerna skriva ned presenterad bokstavsserie.

Vokabulär – fonologiskt
Vokabulär – fonologiskt omfattar 14 uppgifter med tre olika svarsalternativ som är fonologiskt lika.

Omvänd spoonerism
Omvänd spoonerism omfattar 24 uppgifter med tre olika tecknade svarsalternativ. Uppgifterna går ut på att personerna ska byta plats på den första bokstaven i två ord, exempelvis näv ros = räv nos. Varje uppgift presenteras med tre sekunders intervall.

Ljuden ger ordet
Ljuden ger ordet är ett tidsbegränsat delprov. Personerna har två minuter på sig att markera vilket av tre presenterade ord, som är ett korrekt fonologiskt stavat ord.

Bokstäverna ger ordet
Bokstäverna ger ordet är ett tidsbegränsat delprov. Personerna har två minuter på sig att markera vilket av tre presenterade ord, som är ett korrekt stavat ord.

Utvärderingen av en persons resultat på DUVAN sker i relation till ett framtaget gränsvärde för bedömning om råpoängen faller inom riskzonen för dyslektiska svårigheter eller inte. DUVAN tar cirka 40 minuter att genomföra och administreras företrädesvis i grupp. Instrumentet är avsett att användas i gymnasieskolan och inom olika former av vuxenutbildning eller andra sammanhang där det finns anledning att bedöma en persons eventuella läs- och skrivsvårigheter.

Standardisering av DUVAN har skett i ett urval av 270 personer (varav 50 med dyslektiska problem) inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

DUVAN komplett omfattar: Handledning, svarshäfte 25 st.*, USB, svarskort 25 st., sammanställningsblankett 25 st.* 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
253-010 DUVAN, Komplett
1 340 kr
253-001 DUVAN, Handledning (2003)
450 kr
253-002 DUVAN, Svarshäfte, 25 st*
415 kr
255-004 Duvan/Lilla Duvan, Svarskort Ja/Nej
90 kr
253-005 DUVAN, Sammanställningsblankett, 25 st*
135 kr
253-007 DUVAN, USB Sticka
350 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB