Skriv utSkriv ut

IL-basis, grupp-prov

Jørgen Frost, Jørgen Chr. Nielsen

Syfte: Diagnostiskt prov och pedagogiskt hjälpmedel för att få insikt om vilka elever, som är i behov av tidig insats för att få en gynnsam start i sin läs- och skrivutveckling
Ålder: Främst skolår 1, men även inom 6-årsverksamheten
Administrering: Grupp

IL-basis består av fyra prov, varav ett är ett grupp-prov och de övriga tre är avsedda att användas för fördjupad individuell prövning (Språk och Bokstav samt Text och Ord 1 och Text och Ord 2, se vidare sidorna 14–15). Materialet är processinriktat, vilket ger läraren möjlighet att utvärdera, om de pedagogiska insatser som görs får önskvärd effekt. IL-basis bildar dessutom en god grund för de utvecklingssamtal som ska äga rum tillsammans med elev och föräldrar.

Den första delen av Handboken är en presentation av IL-basis och de vägledande principerna bakom materialet. Därefter följer administrerings- och tolkningsanvisningar för såväl gruppprovet som de tre individuella proven. Den andra delen av handboken fokuserar på IL-basis teoretiska förankring och ger läraren möjlighet till fördjupad kunskap om enskilda elevers resultat på de ingående delproven i såväl grupp-provet som respektive individuellt prov.

Grupp-provet används kontinuerligt som ett naturligt inslag i skolarbetet under första klass. Urvalet av de delprov som ingår i grupp-provet är baserat på den föreliggande forskningen om läsutvecklingens förutsättningar och grunder. Grupp-provet omfattar totalt 14 delprov: Teckna och skriva 1 och 2, Hörförståelse 1 och 2, Rimord, Första ljud, Fonemantal 1 och 2, Sammansatta ord, Bokstavskännedom, Bokstavsskrivning samt Rättstavning 1, 2 och 3. Arbetet med ett delprov tar vanligtvis ca 10–20 minuter.

Normer från 1997-1998
Grupp-provet är utprövat för att ge läraren en normerad bas för vägledning vid tolkning av såväl klassens som enskilda elevers resultat på de ingående delproven. Utprövningen har ägt rum under 1997–98 i Landskrona kommun och ca 500 elever i skolår 1 har deltagit i arbetet. Reliabiliteten för de ingående delproven är god, i genomsnitt .65. Även validiteten är god. Sannolikheten är 89 % att delproven identifierar svagpresterande elever.

Bekanta dig med IL-basis gedigna material genom att köpa en referensuppsättning till förmånligt pris! I paketet ingår Handbok samt ett exemplar av vissa elev- och lärarhäften för såväl grupp-provet som för de individuella diagnoserna.

 

IL-basis Grupp-prov komplett innehåller: Elevhäfte (25 st*), Klassöversikt (10 st*), Rättningsnyckel (1 st) samt Overhead-bilder (1 uppsättning).

Artikelnr. Artikel Pris Antal
250-001 IL-Basis, Handbok (1998)
485 kr
250-100 IL-Basis Grupp-prov komplett
800 kr
250-101 IL-Basis Elevhäfte, 25 st*
205 kr
250-102 IL-Basis Klassövers, 10 st*
170 kr
250-103 IL-Basis Rättningsnyckel, st
85 kr
250-104 IL-Basis Overhead-bilder, 1 uppsättning
440 kr
250-500 IL-Basis Referensuppsättning
250-001 IL-basis handbok
250-101 Elevhäfte, 1st
250-102 Klassöversikt, 1st
250-201 Lärarprotokoll, 1st
250-202 Analys- och samtalsformulär, 1st
250-301 Läshäfte 1a Anna och Björn, 1st
250-304 Lärarprotokoll 1a Anna och Björn, 1st
250-307 Analys- och samtalsformulär 1, 1st
250-401 Läshäfte 2a Moa och David, 1st
250-404 Lärarprotokoll 2a Moa och David, 1st
510 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB