Skriv utSkriv ut

Lilla DUVAN

Ulrika Wolff

Syfte: Screeninginstrument avsett att identifiera elever i riskzonen för dyslexi genom att komma åt svårigheter i olika fonologiska funktioner, vilka kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter.
Ålder: Skolår 3, 5 och 7
Administrering: Grupp eller individuell
Tidsåtgång: 25 minuter
Språk: Svensk version

Lilla DUVAN är ett lättadministrerat screeninginstrument för bedömning av läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar. Lilla DUVAN bygger på samma teoretiskt välförankrade grund som DUVAN som är ett screeninginstrument avsett för ungdomar och vuxna. Lilla DUVAN omfattar fyra delprov: Självskattning, Arbetsminne, Ljuden ger ordet och Bokstäverna ger ordet.

Självskattning
Självskattning omfattar 14 påståenden om läsning och skrivning som eleven tar ställning till på en fyragradig skala. Påståendena berör elevens intresse och motivation till läsning samt dyslektiska problem.

Arbetsminne
Arbetsminne omfattar sex uppgifter med stigande svårighetsgrad. Uppgifterna går ut på att eleverna presenteras en bokstav som de ska minnas, varefter de får besvara en muntlig fråga genom att hålla upp en ja- eller nej-skylt. Efter ett antal presenterade bokstäver (två till och med fyra) och frågor, ska eleverna skriva ned presenterad bokstavsserie.

Ljuden ger ordet
Ljuden ger ordet är ett tidsbegränsat delprov. Eleverna har tre minuter på sig att markera vilket av tre presenterade ord som är ett korrekt fonologiskt stavat ord.

Bokstäverna ger ordet
Bokstäverna ger ordet är ett tidsbegränsat delprov. Eleverna får tre minuter på sig att markera vilket av tre presenterade ord som är ett korrekt stavat ord.

Utvärderingen av elevens resultat på Lilla DUVAN sker i relation till ett framtaget gränsvärde för bedömning av om råpoängen faller inom riskzonen för dyslektiska svårigheter eller inte. Lilla DUVAN tar cirka 25 minuter att genomföra och administreras företrädesvis i grupp. Instrumentet är avsett att användas i grundskolans skolår 3, 5 och 7.

Standardisering av Lilla DUVAN har skett i ett urval av över 2 000 elever i grundskolans skolår 3, 5 och 7, varav cirka 150 elever med dyslektiska problem.

Lilla DUVAN komplett består av handledning, svarshäfte 25 st.*, USB, svarskort 25 st.* av varje och sammanställningsblankett 25 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
255-100 Lilla DUVAN, komplett
1 300 kr
255-001 Lilla DUVAN, handledning (2010)
475 kr
255-002 Lilla DUVAN, svarshäfte, 25 st.*
340 kr
255-003 Lilla DUVAN, sammanställningsblankett, 25 st.*
140 kr
255-004 Duvan/Lilla Duvan, svarskort Ja/Nej
100 kr
255-007 Lilla DUVAN, USB-sticka
Fonologiskt arbetsminne
370 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB