Skriv utSkriv ut

Språkresan

En väg till ett andra språk

Ylva Ellneby

Syfte: Att utvärdera och stimulera barns kommunikativa och språkliga förmåga
Ålder: Förskolan
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: Individuell


Språkresan är ett processinriktat metodiskt material som används för att utvärdera och stimulera barns kommunikativa och språkliga förmåga. Materialet är avsett att användas av pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn samt med svenska barn med försenad språkutveckling.

Språkresans utvärderingsdel är konstruerad för att ge en positiv och rättvis bild av barnets förmåga att använda och förstå språk, det vill säga såväl expressiv som impressiv förmåga. Den strukturerade utvärderingen omfattar tre moment: Förmågan att uttrycka sig i tal, ordförråd och språkförståelse. Pedagogen kan sedan lägga upp individuella språkprogram för enskilda barn eller planera arbetet i en barngrupp så att barnets språktillägnande stimuleras utifrån den nivå som barnet befinner sig på.

Språkresan har utprövats av pedagoger under våren 1997, bland annat i förskolor i mångkulturella områden och språkförskolor för såväl barn med svenska som andra språk, som för barn med försenad språkutveckling.

Handboken består av fem delar:
Del ett ger en teoretisk bakgrund till barns normala språkutveckling och belyser olikheter ispråkkulturer och språks uppbyggnad. I del två presenteras utprövningsarbetet och användningen av Språkresans utvärderingsdel. I den tredje delen åskådliggörs tillämpningen av Språkresan med två konkreta fallstudier. Språkresan som stimuleringsmaterial, med strukturerade pedagogiska övningar, exemplifieras i den fjärde delen. Handboken avslutas med en del där svensk grammatik i förhållande till andra modersmål beskrivs.

Materialet i Språkresan används både vid utvärdering och stimulering och består av handbok, fyra små resväskor med 10–13 miniatyrföremål (varje väska med ett tema), fem händelsebilder i färg (varje bild med ett tema), åtta serier med sekvensbilder vars innehåll är kopplat till händelsebilderna, en svart tygpåse samt 10 st.* utvärderingsprotokoll

 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
345-100 Språkresan Komplett
3 360 kr
345-001 Språkresan Handbok (1997)
430 kr
345-002 Språkresan Protokoll, 10 st*
180 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Användarnamn

Lösenord

Beställningar

Du beställer enklast våra produkter via vår e-handel. Har du inget konto kan du ansöka om det här.

Du kan även beställa genom att maila till info@hogrefe.se 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

 

Copyright © 2017 Hogrefe Psykologiförlaget AB