Skriv utSkriv ut

Arbetspsykologiska test

Hogrefes psykologiska test har under många år bidragit till lyckade rekryteringar inom ett brett spann yrkeskompetenser i Europa.

Genom att använda Hogrefes vetenskapligt framtagna test säkras tillgången på den kompetens som krävs för att verksamheter ska nå sina affärsmål.

För att tydliggöra detta tagit fram en broschyr där vi beskriver vår värdegrund och om hur vi tar människors vardag på allvar.
>> Se broschyren här.
         

 SORTIMENT:

   

Uppmärksamhets- och koncentrationstest d2-R
d2-R är ett snabbt och tillförlitligt sätt att mäta individens uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga.

   

Prestationsmotivationstest AMI
AMI (Achievement Motivation Inventory) mäter personlighetsdimensioner som är relevanta för framgång i yrkeslivet.
   

Personlighetstest NEO-PI-3 och NEO-FFI-3
NEO-PI-3 är ett av världens mest använda och beforskade personlighetstest utifrån femfaktormodellen.
 

Icke-verbalt personlighetstest NPQ och FF-NPQ 
NPQ och FF-NPQ lämpar sig att användas för att testa personer med läs- och skrivsvårigheter, språkbrister, annat modersmål eller personer med uppmärksamhets- och koncentrationsproblem. 
   

Icke-verbalt begåvningstest BOMAT
BOMAT är ett icke-verbalt begåvningstest särskilt utvecklat för att identifiera individer med mycket hög kapacitet.
   

Icke-verbalt begåvningstest CFT 20-R 
CFT 20-R ger en tillförlitlig bedömning av begåvning som inte är påverkad av individens sociokulturella bakgrund och utbildningsnivå.
   

 

Är du intresserad av att certifiera dig i våra arbetspsykologiska test? 

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig. >>  Klicka här


Hör gärna av dig om du har frågor kring våra produkter.
Du når oss enkelt på info@hogrefe.se.


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB