Skriv utSkriv ut

Arbetspsykologiska test

Hogrefes psykologiska test har under många år bidragit till lyckade rekryteringar inom ett brett spann yrkeskompetenser i Europa.

Genom att använda Hogrefes vetenskapligt framtagna test säkras tillgången på den kompetens som krävs för att verksamheter ska nå sina affärsmål.


Säkerställ relevant affärsnytta

Idag vet de flesta att de anställda är en av de absolut viktigaste resurserna i en organisation. Att engagerad och motiverad personal som trivs, känner att deras arbete är meningsfullt. Och det är en självklarhet att positiva medarbetare lojalt bidrar till verksamhetens framgång och långsiktiga tillväxt. 

Men för att framgång ska bli en daglig realitet för individ och arbetsgivare krävs såväl en förstklassig rekryteringsprocess som ett gott ledarskap. 
För den med HR- och rekryteringsansvar är tillförlitliga test ett avgörande starkt stöd. 

Förutom att effektivisera rekryteringen och hjälpa till med gallring av arbetssökande ger Hogrefe-testen en fördjupad bild av testpersonens personlighet. Såväl styrkor som utvecklingsområden lyfts fram. 
Vid ledarskapsutveckling utforskars individens vilja att leda. Genom opartisk testning identifieras hur personligheten hjälper eller hindrar utveckling av ledarskapet. 

För den vetgirige finns mycket användbar information att utläsa i ett testresultat.

 

 SORTIMENT:

   

Uppmärksamhets- och koncentrationstest d2-R
d2-R är ett snabbt och tillförlitligt sätt att mäta individens uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga.

   

Prestationsmotivationstest AMI
AMI ((Achievement Motivation Inventory) mäter personlighetsdimensioner som är relevanta för framgång i yrkeslivet.
   

Personlighetstest NEO-PI-3 och NEO-FFI-3
NEO-PI-3 är ett av världens mest använda och beforskade personlighetstest utifrån femfaktormodellen.
 

Icke-verbalt personlighetstest NPQ och FF-NPQ 
NPQ och FF-NPQ lämpar sig att användas för att testa personer med läs- och skrivsvårigheter, språkbrister, annat modersmål eller personer med uppmärksamhets- och koncentrationsproblem. 
   

Begåvningstest BOMAT
BOMAT är ett begåvningstest som är särskilt utvecklat för att identifiera individer med mycket hög kapacitet.
   

Icke-verbalt begåvningstest CFT 20-R 
CFT 20-R ger en tillförlitlig bedömning av begåvning som inte är påverkad av individens sociokulturella bakgrund och utbildningsnivå.
   

 

Är du intresserad av att certifiera dig i våra arbetspsykologiska test? 

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig. >>  Klicka här

Klicka på bilden ovan så får du träffa leg. psykolog och produktspecialist Lovisa Alehagen som berättar varför du ska välja test som bygger på vetenskaplig grund.


Hör gärna av dig om du har frågor kring våra produkter.
Du når oss enkelt på info@hogrefe.se.


Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB