Skriv utSkriv ut

CFT 20-R

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2

Raymond B. Cattell & Rudolf H. Weiß

Syfte: Begåvningstest med icke-verbala testuppgifter
Ålder: 8 ½ år till 60 år
Administrering: Individuell eller grupp
Behörighet: Leg. psykolog, certifierad testanvändare (endast inom arbetspsykologi)
Tidsåtgång: 35-65 min
Språk: Svensk version med tyska normer

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) är ett begåvningstest med icke-verbala testuppgifter som administreras med hjälp av muntligt givna eller skrivna instruktioner. CFT 20-R är enkelt att administrera, och utförs antingen som ett papper-och-penna-test eller med en digital version via dator med mus eller läsplatta.

Testet har sitt ursprung i Cattells teori om flytande intelligens och är en vidareutveckling och en revidering av de tidigare versionerna av testet. CFT 20-R kan användas exempelvis som en första begåvningsbedömning inför remittering, eller vid beslut om eventuell utredning med andra mer omfattande testbatterier.

CFT 20-R kan användas av psykologer för bedömning av begåvningsnivå hos både barn och vuxna. Huvudsakliga användningsområden för bedömningar av barn och ungdomar är inom skola och BUP, exempelvis vid frågeställningar som innefattar inlärningssvårigheter. Testet kan också användas vid en rad kliniska frågeställningar och i neuropsykologiska och neuropsykiatriska utredningar. Det är också lämpligt att använda CFT 20-R i andra sammanhang där kartläggning av begåv­ningsnivå är av intresse, som i arbetslivet, inom trafik­psykologi samt i forskning.

CFT 20-R består av två delar, Del 1 och Del 2, uppde­lade i sammanlagt åtta deltest utifrån fyra områden: Logiska följder, Klassifikationer, Matriser och Topologiska slutsatser. Uppgifterna i deltesten består enbart av grafiska figurer med fem svarsalternativ för varje uppgift. Testanvändaren kan välja att administrera fullängdsversionen av testet med Del 1 och Del 2 med totalt åtta deltest, eller kortversionen som utgörs av Del 1 med fyra deltest. Samtliga deltest har en exakt testtid, men det är också möjligt att utöka testiden för de fyra deltesten i Del 1 för att erhålla ytterligare information om testpersonens prestation.

CFT 20-R fullängdsversion med normal testtid tar cirka 60 min att genomföra inklusive instruktioner och kortversionen tar cirka 35–40 minuter. Notera att följande gäller vid test av vuxna:

  • För CFT 20-R papper-och-penna-test finns det enbart normer för kortversion, Del 1, från 20 till 60 år.
  • För den digitala versionen (HTS 5) finns det vuxennormer för Del 1 och Del 2 från 20 till 60 år.
  • För övriga åldrar, från 8 ½ år, finns det normer för båda delarna (Del 1+Del 2) oavsett version.

Testgenomförande och resultat
CFT 20-R kan genomföras som papper-och-penna-test eller digitalt. Vid papper-och-penna-testning skriver testpersonen sina svar på en separat självkopierande svarsblankett. Utvärderings­blanketten innehåller en rättningsmall för poängsättning av sva­ren till råvärden, som sedan räknas om till ett IK-värde utifrån åldersnormen.

Den digitala versionen (via en dator med mus eller läsplatta) ger en snabb utvär­dering utifrån en resultatrapport som presenterar IK-värden och en profil. I resultatrapporten visas också de viktigaste statistiska parametrarna (profilskillnader och konfidensintervall), samt en kort instruktion för tolkning av resultat. 

Normer och utprövning i Sverige och Norge
Den svenska versionen av CFT 20-R publiceras med tyska normer från 8 ½ år till och med 60 år. Normerna är insamlade under åren 2003 och 2004 och normgruppen består av sammanlagt 3 961 personer.

I Sverige och Norge genomfördes en utprövning av CFT 20-R under åren 2015 och 2016. Papper-och-pen­na-versionen utprövades i ett urval (n=123) av svenska barn i åldern 8 till 13 . Den digitala versionen utprövades i ett urval (n=234) av norska ungdomar i åldern 12 till 17 år. Båda utprövningarna beskrivs i den svenska manualen.

 

Digital version (HTS 5)
Testen genomförs via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem 5 (HTS 5).

Priser digitala test

450-211                CFT 20-R, 1-9 testningar                     165:-
450-212           CFT 20-R, 10-49 testningar             130:-
450-213           CFT 20-R, 50- testningar             115:-

En standardrapport ingår vid varje testning.

Licenskostnad: 2 200:-/år

Kontakta info@hogrefe.se för beställning. 

>> Ladda ner HTS 5 användarmanual (pdf)

>> Certifiering i CFT 20-R
För certifiering i CFT 20-R - fyll i  intresseanmälan så kontaktar vi dig!

 

Priser pappersversion

CFT 20-R komplett omfattar svensk manual, testhäfte (2 st.), svarsblankett (10 st.) och utvärderingsblankett (10 st.).

Artikelnr. Artikel Pris Antal
450-200 CFT 20-R, komplett
1 395 kr
450-201 CFT 20-R, svensk manual (2016)
995 kr
450-202 CFT 20-R, testhäfte, 1 st.*
100 kr
450-203 CFT 20-R, svarsblankett, 10 st.*
250 kr
450-204 CFT 20-R, utvärderingsblankett, 10 st.*
75 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB