Skriv utSkriv ut

NEO-PI-3 & NEO-FFI-3

DNV GL certifierat

Robert R. McCrae & Paul T. Costa
Svensk version: Hans Bergman, Håkan Källmén & Peter Wenngren

Syfte: Personlighetsinventorium
Ålder: Vuxna
Administrering: Grupp eller individuellt. Digitalt samt papper- och penna-version
Behörighet: Leg. psykolog, certifierad användare
Tidsåtgång: NEO-PI-3 cirka 45 minuter och NEO-FFI-3 cirka 10 minuter
Språk: Svensk version

NEO-PI-3     

NEO-PI-3 är en omarbetad version av ett av världens mest använda personlighetstest, NEO-PI-R. Precis som föregångaren beskriver NEO-PI-3 personligheten utifrån femfaktormodellen, dvs fem övergripande faktorer: Känslomässig instabilitet (N), Utåtriktning (E), Öppenhet (O), Vänlighet (A) och Målmedvetenhet (C). Därutöver innehåller varje faktor sex fasetter. De totalt 30 fasetterna i NEO-PI-3 ger en genomgripande och nyanserad bild av personligheten. NEO-PI-3 består av 240 frågor och tar cirka 45 minuter att besvara.

NEO-FFI-3 är kortversionen av NEO-PI-3 som består av 60 frågor. NEO-FFI-3 ger resultat på de fem faktorerna Känslomässig instabilitet, Utåtriktning, Öppenhet, Vänlighet och Målmedvetenhet, men inte de 30 fasetterna som ingår i NEO-PI-3. NEO-FFI-3 består av 60 frågor och tar cirka 10 minuter att besvara.

NEO-PI-3 och NEO-FFI-3 kan med fördel användas i både kliniska och arbetspsykologiska sammanhang då det är av intresse att få en fördjupad bild av normalpersonligheten, till exempel inom:

  • Rådgivning, psykiatri
  • Karriärval
  • Urval
  • Utveckling

NEO-PI-3 har utvecklats med NEO-PI-R som "gold standard" för att versionerna ska ha bästa möjliga samstämmighet. Svenska NEO-PI-R-användare kommer därför att känna igen både testets konstruktion och innehåll. Skillnaderna mellan de två versionerna består framför allt av språkliga justeringar av frågorna i NEO-PI-3 samt att testet har nya normer från 2012. I den amerikanska versionen av NEO-PI-3 ersattes 37 av de gamla frågorna av nya. I den svenska versionen har 35 frågor ersatts av nya och dessutom har 18 av de gamla frågorna fått en lättare ”putsning”. Avsikten med de språkliga justeringarna har varit att skapa en version som är språkligt bättre anpassat för yngre personer eller för personer med något begränsat ordförråd. För att pröva testets lämplighet för testning av yngre personer har frågorna i NEO-PI-3 prövats ut i en grupp svenska ungdomar i åldern 12–16 år.

I den svenska manualen redogörs för testets teoretiska bakgrund och utveckling. Det svenska standardiseringsarbetet och testets psykometriska egenskaper redovisas i ett särskilt avsnitt. Manualen innehåller också en detaljerad presentation av de i testet ingående faktorerna och fasetterna tillsammans med anvisningar för administrering, utvärdering och tolkning. NEO-PI-3 manualen följer i stort sett samma upplägg som den tidigare NEO-PI-R manualen, men har utökats med avsnitt om testning av ungdomar, kortversionen NEO-FFI-3 och om NEO-PI-3 i arbetslivet. Den svenska versionen av NEO-PI-3 och NEO-FFI-3 är standardiserad och normerad i ett slumpmässigt urval ur svensk normalpopulation (N=536) i åldern 16–75 år (2012).

>> NEO Bibliography (pdf)

>> RESEARCH ARTICLE: “Higher- and lower-order personality traits and cluster subtypes in social anxiety disorder” (pdf)

 


 

Är du nyfiken på NEO-PI-3?

Boka in ett digitalt möte med Hogrefes produktspecialist, leg. psykolog Lovisa Alehagen, som berättar om testet och svarar på dina frågor.

Anmäl dig här


 

 

En kort introduktion av Hogrefe UK


 

Kan ledare ändra personlighet? Fungerar ledarutveckling? 
Se föreläsningen med Professor Øyvind L. Martinsen vid Handelshøyskolen BI i Oslo.

 


 

Nottingham City Transport: A Psychometrics Success Story (2015)
Se hur Nottingham City Transport lyckades med sin rekryteringsprocess av busschaufförer

 


 

HTS 5 – Digital version av NEO-PI-3 och NEO-FFI-3

Nyheter! Nu finns flera nya rapporter tillgängliga till den svenska versionen:

• Återkopplingsrapport – till testpersonen. 
   Ingår utan extra kostnad i NEO-PI-3 standardrapport.
    >> Ladda hem expempelrapport          >> Se lathund till rapporten

• Standard Technical Report (Engelska) – till testanvändaren. 
   Ingår utan extra kostnad i NEO-PI-3.
    >> Ladda hem expempelrapport          >> Se lathund till rapporten

• HR-rapport – till testanvändaren
Tillägg till NEO-PI-3.
HR-rapporten är en tolkningsrapport med fokus på arbetsliv och är avsedd för testanvändaren. Rapporten innehåller även en presentation av olika personlighetsstilar utifrån kombinationer av faktorpoäng.
    >> Ladda hem expempelrapport

• Ledarskapsrapport (Engelska). 
Tillägg till NEO-PI-3.
Ledarskapsrapporten baseras på testpersonens svar i NEO-PI-3 och bygger på Primary Colors® Leadership Model. Rapporten är skriven på engelska och kan genereras efter en testning med svenska NEO-PI-3. I Rapporten utforskas viljan att leda och hur personlighet hjälper eller hindrar utveckling av ledarskap. The Primary Colors® Leadership Model har utvecklats av David Pendleton och är ett registrerat varumärke av Edgecumbe Consulting Group.
    >> Ladda hem expempelrapport

Priser digitala test

NEO-PI-3
Artikelnr. Artikel Pris/st
133-201 NEO-PI-3, manual (pappersversion) 895 kr
133-252 NEO-PI-3. Vid köp av mellan 1 st och 9 st test. 
Inklusive standardrapport.
500 kr
133-253 NEO-PI-3. Vid köp av mellan 10 st och 49 st test. 
Inklusive standardrapport.
395 kr
133-254 NEO-PI-3. Vid köp av 50 st eller fler test. 
Inklusive standardrapport.
360 kr

Tilläggsrapporter
- kräver att du har test enligt ovan (133-253, 133-253 eller 133-254):
133-272 NEO-PI-3. HR-rapport. 
Vid köp av mellan 1 st och 9 st rapporter.
245 kr
133-273 NEO-PI-3. HR-rapport. 
Vid köp av mellan 10 st och 49 st rapporter.
195 kr
133-274 NEO-PI-3. HR-rapport. 
Vid köp av 50 st eller fler rapporter.
175 kr
133-282 NEO-PI-3. Ledarskapsrapport.
Vid köp av mellan 1 st och 9 st rapporter.
495 kr
133-283 NEO-PI-3. Ledarskapsrapport. 
Vid köp av mellan 10 st och 49 st rapporter.
385 kr
133-284 NEO-PI-3. Ledarskapsrapport. 
Vid köp av 50 st eller fler rapporter.
360 kr

 

NEO-FFI-3 (kortversionen av NEO-PI-3)
Artikelnr. Artikel Pris/st
133-292 NEO-FFI-3. Vid köp av mellan 1 st och 9 st test. 
Inklusive standardrapport.
270 kr
133-293 NEO-FFI-3. Vid köp av mellan 10 st och 49 st test. 
Inklusive standardrapport.
210 kr
133-294 NEO-FFI-3. Vid köp av 50 st eller fler test. 
Inklusive standardrapport.
190 kr


En standardrapport ingår vid varje testning.

Licenskostnad: 2 200 kr/administratör och år

För mer information och beställning av digitala test: kontakta info@hogrefe.se. 

 

Pappersversion

NEO-PI-3 och NEO-FFI-3 komplett består av svensk manual, amerikansk manual, frågehäfte NEO-PI-3, 2 st., svarsblankett NEO-PI-3, 10 st.*, profilöversikt NEO-PI-3 (kvinnor, män och total) 3 x 10 st.*, fråge- och svarsformulär NEO-FFI-3, 10 st.*, Dina testresultat, 10 st.*

Priser pappersversion

Artikelnr. Artikel Pris Antal
133-200 NEO-PI-3, Komplett
5 460 kr
133-201 NEO-PI-3, Svensk manual
895 kr
133-202 NEO-PI-3, Frågehäfte, st
100 kr
133-203 NEO-PI-3, Svarsblankett
10 st.*/bunt. Säljs endast i bunt.
555 kr
133-204 NEO-PI-3, Profilöversikt Kvinnor
10 st.*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
133-205 NEO-PI-3, Profilöversikt Män
10 st.*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
133-206 NEO-PI-3, Profilöversikt Totalgrupp
10 st.*/bunt. Säljs endast i bunt.
415 kr
133-207 NEO-FFI-3, Fråge- & Svarsformulär
10 st.*/bunt. Säljs endast i bunt.
1 260 kr
133-208 NEO, Dina Testresultat
10 st.*/bunt. Säljs endast i bunt.
225 kr
133-006 NEO Inventories, Amerikansk Manual (2010)
1 570 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB