Skriv utSkriv ut

Nonverbal Personality Questionnaire
– NPQ och FF-NPQ

Sampo V Paunonen & Douglas N Jackson

Syfte: Icke-verbalt personlighetsinventorium
Ålder: Vuxna
Administrering: Grupp eller individuell
Behörighet: Leg. psykolog, certifierad testanvändare (endast inom arbetspsykologi)
Tidsåtgång: NPQ cirka 20 minuter och FF-NPQ cirka 10 minuter
Språk: Engelsk originalversion med svenska instruktioner

NPQ och kortversionen FF-NPQ är ett bildbaserat personlighetstest som bygger på Murrays (1938) behovsteori, Personality Research Form (PRF) och femfaktormodellen (FFM eller ”Big Five”). Testupppgifterna består av enkla illustrationer som skildrar personlighetsrelevanta beteenden. Respondenten tar ställning till bilderna genom att uppge hur sannolikt det vore att han/hon skulle bete sig på samma sätt som huvudpersonen i illustrationen.

NPQ och FF-NPQ lämpar sig att användas för att testa personer med läs- och skrivsvårigheter, språkbrister, annat modersmål eller personer med uppmärksamhets- och koncentrationsproblem. Instruktionerna till testet innehåller en begränsad mängd verbalt material, och uppgifterna är icke-verbala.

NPQ innehåller 136 uppgifter och tar cirka 20 minuter att besvara. Resultatet i NPQ beskrivs på fem övergipande faktorer enligt FFM och 16 delskalor:

  • (E) Extraversion (Affiliation, Exhibition, Play),
  • (A) Agreeableness (Nurturance, LOW Aggression, LOW Dominance),
  • (C) Conscientiousness (Achievement, Endurance, Order, LOW Impulsivity),
  • (N) Social Dependency (Social Recognition, Succorance),
  • (O) Openness to Experience (Autonomy, Thrill-Seeking, Sentience, Understanding).

Det finns dessutom en (V) Validitetsskala (Deviation).

FF-NPQ, som är en kortversion av NPQ, innehåller 60 uppgifter och tar cirka tio minuter att besvara. Resultatet beskrivs på fem övergripande faktorer enligt FFM. NPQ och FF-NPQ är normerade i ett urval om totalt 1 267 personer (468 män och 794 kvinnor) i tio länder.

NPQ och FF-NPQ introkit består av NPQ amerikansk manual, NPQ Picture Booklet, 1st., FF-NPQ Picture Booklet, 1 st., NPQ svarsblankett, 5 st.*, NPQ profilblankett, 5 st.*, FF-NPQ svarsblankett, 5 st.*, och FF-NPQ profilblankett, 5 st.* samt svenska instruktioner till respondenten.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
135-100 NPQ/FF-NPQ, Introkit
1 445 kr
135-001 NPQ/FF-NPQ, Manual
640 kr
135-002 NPQ, Picture Booklet, per st
195 kr
135-003 NPQ, Svarsblankett & Profilblankett
25 st* + 25 st*/bunt.
Säljs endast i bunt.
2 155 kr
135-006 FF-NPQ, Picture Booklet, per st
170 kr
135-007 FF-NPQ, Svarsblankett & Profilblankett
25 st* + 25 st*/bunt.
Säljs endast i bunt.
1 980 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB