Skriv utSkriv ut

Evenemang

 


SEPTEMBER

 

Föreläsning i Svenska Dyslexiföreningens regi: Jämna steg - en väg till läsning
3 september 18-19.30. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Elisabeth Marx verksam som speciallärare och föreläsare kommer med praktiska exempel, berätta om läsinlärning och träning för barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller behöver extra lästräning för att hålla jämna steg med eleverna inom åldersgruppen.

Föreläsningen tar bl.a. upp:
• Tecken på läs- och skrivsvårigheter redan i förskoleklass
• Träning direkt innan barnet hinner upptäcka att det är "något det inte förstår" 
• Jämna steg, ett pedagogiskt lästräningsmaterial för barn 6 - 8 år.
   >> Läs mer om Jämna steg här.

>> Läs mer och anmäl dig till föreläsningen här


 

Möt oss på Psifos kompetensdagar 11-13 september i Västerås. 

Passa på att bekanta dig med Hogrefes material och ställa frågor!

Psifos kompetensdagar är Sveriges största konferens för psykologer i förskola och skola. Temat för årets kompetensdagar är hälsofrämjande och förebyggande arbete i skola och förskola.

>> Läs mer om Psifos kompetensdagar här

 


 

Utbildningsdag i Svenska Dyslexiföreningens regi: Att arbeta med läsning när man tror att tåget har gått.
18 september. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Välkommen till Hogrefes utställaryta!

Läsutvecklande insatser för elever som har läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola.

>> Läs mer om utbildningsdagen och anmäl dig här

 


OKTOBER


 

11-12 oktober är det dags för SITS årliga kongress i Stockholm och där kommer du kunna träffa oss under fredagen den 11/10.

Tema: När det inte bara är språket – NPF, undervisning och lärande i förskola och skola.

Talpedagoger, logopeder och speciallärare. Aktiva, studerande och pensionärer är välkomna.

>> Läs mer om kongressen här

 


 


18-19 oktober träffas vi på Dysleximässan i Uppsala.

På Dysleximässan visas en värld av möjligheter för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. 

>> Läs mer om Dysleximässan här

 


 


Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB