Skriv utSkriv ut

Forskning

Ansökan om forskningstillstånd
Ansökningar om att använda Hogrefes testmetoder för forskningsändamål måste göras skriftligt. Ladda ned blankett (pdf).

Handläggningstiden är cirka en (1) månad. 

Observera! Alla forskningsrelaterade ärenden måste inkomma via denna blankett (pdf).

Användning av våra test i forskning
Nedan följer riktlinjer för forskare som önskar använda våra testmetoder i forskningsyfte.

Upphovsrätt
Alla Hogrefes testmetoder skyddas av upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att göra förändringar eller kopiera test, oavsett om det gäller uppgifter, manualtext eller annat material som ingår i testet.

Behörighet
De flesta av Hogrefes testmetoder är omgärdade av behörighetsbestämmelser. För merparten av metoderna gäller psykologlegitimation. För forskningsändamål kan vi göra avsteg från denna princip. Av vikt är emellertid att det i ansökan tydligt framgår vem som ansvarar för projektet, samt för den etiska tillämpningen av testmetoden.

Ekonomisk ersättning för testmaterial
Det finns olika alternativ: A) Forskaren/institutionen köper testmaterial enligt ordinarie beställningsrutin. Eventuell rabattsats överenskommes separat beroende på testmetod och mängd. B) Forskaren/institutionen får av oss skriftligt tillstånd att själva producera det testmaterial som behövs mot överenskommen ersättning. I dessa fall förser vi forskaren/institutionen med en särskild tillståndstext som ska tryckas på blanketter och dylikt.

Hogrefe fakturerar i dessa fall forskaren/institutionen för rätten att använda testmetoden och för handläggningskostnader. I vissa fall kan vi, som en del av överenskommelsen, kräva att få tillgång till rådata.

Adaptionsfrågor
Inom vissa projekt krävs smärre förändringar av testmetodens ursprungsformat, exempelvis beroende på administreringsförfarande, undersökningsgrupp och annat. Alla förändringar ska skriftligen godkännas av Hogrefe. Detta gäller även överföring av hela eller delar av en testmetod till datorversion.


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB