Skriv utSkriv ut

Datasäkerhet i HTS 5

Vi ställer högsta möjliga krav på behandling av personuppgifter utifrån alla tillämpliga lagar angående uppgiftsskydd.

Personuppgifter som lagras i HTS används uteslutande inom en väl definierad ram av riktlinjer. För att säkerställa noggrannhet och säkerhet vid hantering av personuppgifter, har moderna säkerhetsmetoder använts. För att skydda data från förlust, skada, obehörig åtkomst och/eller felaktig användning, är Hogrefe Testsystems servrar placerade i en datorhall i Göttingen (Tyskland) som uppfyller internationellt erkända standarder.

Dessa standarder är förenliga med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)Den fullständiga listan över tekniska och organisatoriska rutiner kan erhållas på begäran.

Samtycke till datainsamling

För att säkerställa att testpersonen ger samtycke till att deras data bearbetas, kan testadministratören lägga in samtyckestext innan ett test.

Automatisk radering

Raderingsfunktionen gör det möjligt för testanvändaren att automatiskt ta bort data från Hogrefe Testsystem 5 efter en viss period.

PDF-rapport

Innan en PDF-rapport skapas kan namnet på testpersonen anges (och namnet kommer då att visas på PDF-rapporten). Dock kommer namnet enbart att visas där och sparas inte i HTS 5.

 

Läs mer


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB