Skriv utSkriv ut

PDMS-2

Peabody Developmental Motor Scales 2nd ed

M. Rhonda Folio & Rebecca R. Fewell

Syfte: Bedömning av fin- och grovmotorisk förmåga
Ålder: 1–71 månad
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. logoped, leg. arbetsterapeut, leg sjukgymnast
Tidsåtgång: 45–60 minuter
Språk: Amerikansk version

PDMS-2 är ett normerat, standardiserat instrument som bedömer förskolebarns fin- och grovmotoriska förmåga. Skalan är utvecklad för mindre barn (1–71 månader) med misstänkt motorisk försening och innehåller såväl en bedömningsdel som en behandlings- och träningsdel.


PDMS-2 innehåller sex deltest: Reflexes (mäter barnets förmåga att automatiskt reagera på händelser i omgivningen), Stationary (mäter barnets förmåga att bibehålla kontrollen över sin kropp och hålla balansen), Locomotion (mäter barnets förmåga att förflytta sig från en plats till en annan), Object Manipulation (mäter barnets förmåga att hantera bollar, till exempel fånga, kasta och sparka), Grasping (mäter barnets förmåga att använda sina händer) och Visual- and Motor Integration (mäter barnets förmåga att använda sina visuella och perceptiva förmågor för att utföra komplexa öga-hand-koordinationsuppgifter).

Resultaten utvärderas i tre breda index: Ett finmotoriskt index, ett grovmotoriskt index samt ett totalindex, vilket utgör en kombination av resultaten på de fin- och grovmotoriska deltesten och därför är det bästa måttet på övergripande motorisk färdighet.

Peabody Motor Activities Program (P-MAP) är ett behandlingsprogram till PDMS-2. Efter att testledaren har bedömt barnets motoriska färdigheter med hjälp av PDMS-2, väljs de delar ur P-MAP som fokuserar på att främja utvecklingen av de specifika färdigheter som barnet behöver öva på.

Onlinescoring fungerar på PC, Mac och iPad och kan beställas från ProEd Inc.:

http://www.proedinc.com/customer/ProductView.aspx?ID=5142&sSearchWord=PDMS-2

 

PDMS-2 komplett består av examiner’s manual, item administration guide, profile/summary form, 25 st.*, examiner record booklet, 25 st.*, manual till motor activities program, utvecklingskarta, testmaterial.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
444-200 PDMS-2, komplett
8 820 kr
444-202 PDMS-2, Profile/Summary Forms
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
895 kr
444-203 PDMS-2, Examiner Record Booklet
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
1 630 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB