Skriv utSkriv ut

ALMA

KBT-gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom

Susanne Bejerot och Eva Björnstjerna

Nu lanserar vi ett unikt svenskt material som har utvecklats utifrån ett direkt behov av denna typ av behandlingsform.

ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) är en KBT-baserad gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom. 

Avsikten med behandlingen är att förbättra deltagarnas livskvalitet genom att öka deras möjligheter till socialt samspel, självför­ståelse och självacceptans.
Syftet är också att ge deltagarna en ökad självinsikt vilket krä­ver inlärning och förutsätter deras aktiva medverkan i behandlingen, bland annat genom arbete med individuella mål.

ALMA vilar på en utvidgad KBT-modell med många pedagogiska, kursliknande inslag. Behandlingen pågår under två terminer och består av sammanlagt 37 sessioner.

Metoden är undersökt i en vetenskaplig studie (Hesselmark, Plenty, & Bejerot, 2014), och det är visat att både livskvaliteten och det psykiska måendet hos deltagarna förbättras av att genomgå behandlingen.

ALMA-materialet består av en manual för gruppledare och en arbetsbok för deltagare.

Författarna till ALMA rekommenderar att gruppen, som kan bestå av sex till nio deltagare, ska ledas av två ledare, varav minst en ska ha grundläggande utbildning i KBT (steg 1), och en ska ha erfarenhet av och kunskap i att arbeta med personer med ASD.

ALMA-gruppen träffas en gång i veckan under två terminer, och varje session är cirka 2,5 timme inklusive paus.

Läs mer här…

Författarna till ALMA

Observera! Manualen och arbetsböckerna säljs endast till behandlare.
Varje deltagare behöver en egen personlig arbetsbok.

Viktigt tillägg till ALMA manual för gruppledare (pdf-fil).

Artikelnr. Artikel Pris Antal
762-001 ALMA, Manual för gruppledare
940 kr
762-002 ALMA, Arbetsbok för deltagare*
370 kr
762-005 ALMA, Arbetsbok för deltagare
5 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
1 735 kr
762-010 ALMA, Arbetsbok för deltagare
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
3 310 kr
* Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB