Skriv utSkriv ut

.. mer om ALMA

>> Åter till  beställningssidan

>> Författarna till ALMA


>> ALMA är undersökt i en vetenskaplig studie – läs hela artikeln.


ALMA-materialet

Manualen för gruppledare inleds med ett kapitel om ASD; dess uppkomst, diagnostik och olika behandlingar. De 37 sessionerna har en tydlig agenda och ett väldefinierat syfte, och genomförandet av sessionerna följer en viss struktur. I manualen ges både en teoretisk bakgrund och många praktiska exempel från vardagen, samt för temat lämpliga övningar.

Arbetsboken för deltagare innehåller allt material för de 37 sessionerna. Varje session omfattar en teoridel och hemuppgifter men också vissa formulär och olika typer av arbetsmaterial. Detta innebär att varje deltagare behöver sin egen personliga arbetsbok som tas med och används vid varje session, och fylls i allt eftersom. Deltagarna kan fortsätta att använda arbetsboken som stöd i sitt fortsatta individuella arbete även efter en genomgången ALMA-behandling. 

ALMA består av sex moduler med olika ingående teman:

Modul Sessionsnummer
 
I Introduktion och avslutning
Formulär och presentation 1, 2, 37
 
II Utbildning
Vad är autismspektrumsyndrom (ASD)? 3
Lagstiftning och etik 14, 36
OCD, tvångsmässighet, samlande och ritualer 10
Nedstämdhet 11
Social ångest 12
Kost och motion  20
Stress och sömn 21
 
III Att förändra sin livssituation
Individuella mål 5, 15, 24, 25, 35
Beteendeförändring 6, 25
Problemlösning 7
Tankefällor 31
 
IV Vardagsliv
Boende och boendestöd 18, 19
Organisation i hemmet och kognitiva hjälpmedel 13, 15
Arbete och sysselsättning 16, 17
Sociala berättelser och seriesamtal 29
 
V Stresshantering
Annorlunda sinnesupplevelser 9
Att förstå sin egen sårbarhet 3
Avslappning och mindfulness 8
 
VI Socialt samspel
Mentalisering 22
Känslor och kroppsspråk 30
Vänskap och familjerelationer 32, 33
Kärleksrelationer 34
Telefon, mejl och sms 35
Central koherens 23
Socialt samspel 26, 27, 28

 


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB