Skriv utSkriv ut

Författarna till ALMA

>> Åter till  beställningssidan

 

Susanne Bejerot


Susanne Bejerot är psykiater, legitimerad
psykoterapeut, med inriktning KBT och
professor vid Örebro Universitet där hon forskar och undervisar på Läkarprogrammet. Hennes kliniska verksamhet har främst varit inriktad mot OCD, social ångest, ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning, samt komplexa psykiatriska sjukdomstillstånd.

Hennes nuvarande forskning handlar om immunologiska faktorers betydelse för uppkomst av psykiska symtom, och hur dessa kan behandlas.

Hon har tidigare författat en lärobok om OCD, en rimbok om psykiatrisk diagnostik och en manual om hur man arbetar som boendestödjare med personer med autism.

 

Eva Björnstjerna


Eva Björnstjerna är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare med inriktning KBT. Hon arbetar vid Stockholms läns landsting med psykologisk behandling, KBT, vid olika ångesttillstånd, depressioner, personlighetssyndrom och andra allvarliga psykiska problem.

Hon har lång erfarenhet av att utreda neuropsykiatriska svårigheter hos vuxna, och under de åren har hon även varit med och utvecklat gruppbehandlingar för vuxna med ADHD och Autism.

Idag arbetar hon parallellt med att handleda studenter på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap. Hon driver också ett eget företag där hon föreläser och tar emot för psykologisk behandling.


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB