Skriv utSkriv ut

BRIEF-SR

Behavior Rating Inventory of Executive Function-Self-Report Version

Steven C Guy, Peter K Isquith, Gerard A Gioia

Syfte: Bedömning av exekutiva funktioner
Ålder: 11–18 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare
Tidsåtgång: 10–15 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll

OBS!
BRIEF-2 är en reviderad version av de båda förlagorna BRIEF och BRIEF-SR. Läs mer här!

BRIEF-SR är en standardiserad självskattningsskala och ett värdefullt verktyg för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar, 11–18 år.

BRIEF-SR utgör ett komplement till BRIEF föräldra- och lärarskattningsformulär genom att fånga barnets/ungdomens självskattade bild av sitt beteende och agerande kring uppgifter som involverar exekutiva funktioner.

BRIEF-SR består av 80 item och tar endast 10–15 minuter att administrera samt 15–20 minuter att scora. Det förutsätter att eleven kan läsa på motsvarande årskurs 5-nivå, och vänder sig till ungdomar med uppmärksamhetsstörningar, högfungerande autismspektrumstörningar och andra utvecklingsrelaterade, neurologiska, psykiatriska och medicinska tillstånd.

BRIEF-SR mäter åtta kliniska skalor och tre överordnade index. Beteenderegleringsindexet (BRI) omfattar fyra skalor: inhibition, flexibilitet, emotionell kontroll och monitorering. Skalan flexibilitet är uppdelad i två underskalor: beteendemässig flexibilitet och kognitiv flexibilitet.

Indexet metakognition (MI) består av fyra skalor: arbetsminne, planering/organisation, ordning på material och slutförande av uppgifter.

Dessutom finns ett överordnat index, global exekutiv funktion (GEF), som omfattar samtliga åtta skalor. Därtill finns även två validitetsskalor: en inkonsistensskala och en negativitetsskala.

De två indexen beteendereglering och metakognition lämpar sig för att differentiera de två vanligast förekommande överordnande exekutiva dysfunktionerna hos barn och unga som manifesteras i inlärningssvårigheter och/eller beteendestörningar.

Två av skalorna, arbetsminne och inhibition, är kliniskt användbara för differentiering av diagnostiska undergrupper inom gruppen uppmärksamhetsstörningar (ADHD med och utan hyperaktivitet).

Amerikanska normer från 2004
Amerikanska normer finns från 2004 och baseras på 1000 ungdomar.

För teknisk support: kontakta PAR på 020-792648 eller techsupp@parinc.com

Artikelnr. Artikel Pris Antal
478-002 BRIEF-SR, självskattningsformulär.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
390 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB