Skriv utSkriv ut

BRIEF-A

Behavior Rating Inventory of Executive Function – Adult Version – Vuxen

Robert M. Roth, Peter K. Isquith & Gerard A. Gioia

Syfte: Bedömning av exekutiva funktioner
Ålder: 18–90 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare
Tidsåtgång: 10–15 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll

BRIEF-A

BRIEF-A är ett standardiserat frågeschema för bedömning av exekutiva funktioner hos vuxna och består av två formulär med 75 påståenden vardera. Det ena formuläret är ett självskattningsformulär och det andra besvaras av en närstående person till klienten som är väl förtrolig med dennes vardag.
 
BRIEF-A lämpar sig för bedömning av vuxna med exekutiva svårigheter förknippade med till exempel inlärningssvårigheter, autismspektrumstörning, demens, kognitiv dysfunktion, multipel skleros, förvärvad hjärnskada, epilepsi, schizofreni, depression eller ADHD.
 
BRIEF-A består av nio olika skalor som beskriver olika aspekter av exekutiva funktioner och ingår i tre överordnade kliniska index: beteendereglering, metakognition och global exekutiv funktion.

Beteendereglering omfattar skalorna inhibition, flexibilitet, emotionell kontroll och monitorering.

Metakognition omfattar skalorna initiering, arbetsminne, planering/organisation, uppgiftsmonitorering och ordning på material.

Global exekutiv funktion (GEF) omfattar samtliga kliniska skalor. Därtill finns även tre validitetsskalor: inkonsekvens, negativitet och ovanliga svar.

Amerikanska normer från 2005
Amerikanska normer finns från år 2005 och bygger på 1 215 självskattningar och 1 215 skattningar.

Ett datoriserat scoringprogram, på CD, för BRIEF-A genererar rapporter samt förslag på interventioner.

Exempelrapporter

BRIEF-A Interpretive Report

BRIEF-A Feedback Report

BRIEF-A Self Interpretive Report

Systemkrav:Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enanvändarlicens. Ej serverversion.

För teknisk support: kontakta PAR på 020-792648 eller techsupp@parinc.com.
 
BRIEF-A komplett består av amerikansk manual, frågeformulär för självrapportering, 10 st.* och frågeformulär för anhöriga, 10 st.*

Obs! BRIEF-A är samma test som BRIEF-V.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
479-200 BRIEF-A, komplett
2 050 kr
479-201 BRIEF-A, amerikansk manual (2005)
1 470 kr
479-202 BRIEF-A, frågeformulär för självrapportering.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
390 kr
479-203 BRIEF-A, frågeformulär för anhöriga.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
390 kr
*Förbrukningsmaterial

Artikelnr. Artikel Pris Antal
479-204 BRIEF-A Scoringprogram, CD
Enanvändarlicens
9 975 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB