Skriv utSkriv ut

BRIEF

Behavior Rating Inventory of Executive Function

Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy & Lauren Kensworthy

Syfte: Bedömning av exekutiva funktioner
Ålder: 5–18 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare
Tidsåtgång: 10–15 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll

OBS!
BRIEF-2 är en reviderad version av de båda förlagorna BRIEF och BRIEF-SR. Läs mer här!

BRIEF är ett standardiserat frågeformulär för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar och består av två formulär: ett föräldraformulär och ett lärarformulär, konstruerade för att bedöma exekutiva funktioner i hem- och skolmiljö.

BRIEF är användbart för utvärdering av barn och ungdomar med ett brett spektrum av utvecklingsrelaterade och förvärvade neurologiska skador såsom inlärningssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar, traumatisk hjärnskada, genomgripande utvecklingsstörningar, depressioner samt andra utvecklingsmässiga, neurologiska, psykiatriska och medicinska tillstånd.

Varje BRIEF-formulär består av 86 item inom åtta överlappande kliniska skalor: inhibition, flexibilitet, emotionell kontroll, igångsättning, arbetsminne, planering/organisation, ordning på material, monitorering samt två valditetsskalor: negativitetsskala och inkonsekvensskala.

Utvärdering görs i två bredare index: beteendereguleringsindex (BRI) och metakognitionsindex (MI) samt ett överordnat index: global exekutiv funktion (GEF).

Två av skalorna, arbetsminne och inhibition, är kliniskt användbara för differentiering av diagnostiska undergrupper inom gruppen uppmärksamhetsstörningar (ADHD med och utan hyperaktivitet).

BRIEF administreras enkelt på endast 10–15 minuter och scoras på 15–20 minuter. Ett profilark medföljer varje formulär och underlättar utvärderingen.

Amerikanska normer från 2000
Amerikanska normer från 2000 bygger på 1419 föräldraformulär och 720 lärarformulär. Separata normer finns för flickor och pojkar.

För teknisk support:kontakta PAR på 020-792648 eller  techsupp@parinc.com 

 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
479-002 BRIEF, föräldraformulär.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
390 kr
479-003 BRIEF, lärarformulär.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
390 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB