Skriv utSkriv ut

CD-testet

Claeson-Dahls test för inlärning och minne

L-E Claeson, E. Esbjörnsson, B-M Carlé & M. Wahlbin
Reviderad version: Håkan Nyman

Syfte: Metod för bedömning av inlärningsförmåga och minne
Ålder: Vuxna 20–65 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 60 minuter
Språk: Svensk version

Claeson-Dahls test för inlärning och minne är en reviderad version (1998) av Claeson-Dahls inlärningstest för kliniskt bruk. Till det ursprungliga testet – det vill säga en ordlista som lärs in via uppläsning – finns nyare normdata. Två tilläggsmått har konstruerats: rekognition samt minne för ordningsföljd. I rekognitionsdelen ska testpersonen känna igen de upplästa orden bland likvärdiga distraktorer. I minne för ordningsföljd gäller det att komma ihåg vilken ordning orden ursprungligen lästes upp i. Rekognitionsdelen avser att komplettera undersökningen av långtidsminnet genom att man här får möjlighet att visa om man har registrerat den korrekta informationen eller inte. Minne för ordningsföljd anknyter nära till de exekutiva funktioner som har med planering av beteendet att göra. Protokollen har reviderats för att omfatta tilläggsmåtten.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
033-001 CD-testet, svensk manual (1998)
655 kr
033-002 CD-testet, protokoll A.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
033-003 CD-testet, protokoll B.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
033-004 CD-testet, protokoll C.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
033-005 CD-testet, protokoll D.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB