Skriv utSkriv ut

Conners 3

C. Keith Conners, Ph.D.

Svensk version: Lisa B Thorell, Martin Hammar, Eric Zander, Steve Berggren & Sven Bölte

Syfte: Bedömning av ADHD och komorbida tillstånd hos barn och ungdomar
Ålder: 6−18 år
Administrering: Individuell eller screening i grupp
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 5−20 minuter (beroende på version)
Språk: Svensk version

Conners 3 är en genomgripande bedömning av ADHD och de vanligaste komorbida tillstånden hos barn och ungdomar i åldrarna 6–18 år. Conners 3 består av skattningsformulär som besvaras av förälder, lärare och barnet. Conners 3-formulären finns både som fullängdsversion för en mer omfattande bedömning och uppföljning och som kortversion för screening av vissa symptomområden eller för uppföljning. De två tilläggsformulären, indexformulären, är avsedda för snabb men mer avgränsad screening eller uppföljning. En översikt över de olika formulären finns här.

Skalorna i Conners 3 bedömer specifika ADHD-symptom, såsom hyperaktivitet och ouppmärksamhet, generell psykopatologi samt kognitiva, beteendemässiga, sociala och emotionella problem hos barnet eller ungdomen. En översikt över de ingående skalorna finns här.

Conners 3 lämpar sig bland annat för diagnostisering, screening, planering av stödåtgärder eller behandling, bedömning och uppföljning av behandlingseffekter och forskning. Conners 3 har en tydlig koppling till de diagnostiska kriterierna för ADHD, trotssyndrom och uppförandestörning i DSM-5, vilket beskrivs utförligt i den svenska manualen.

Conners 3 fullängdsversion och kortversion består av frågeformulären: föräldraskattning (6–18 år), lärarskattning (6–18 år) och självskattning (9–18 år). Fullängdsversionen innehåller alla de ingående skalorna i Conners 3 och ger mer omfattande information. Fullängdsversionen rekommenderas vid diagnostisk bedömning och när en mer genomgripande uppföljning krävs. Kortversionen ger information om områdena ouppmärksamhet, hyperaktivitet/impulsivitet, inlärningsproblem, exekutiva funktioner, aggression och kamratrelationer och kan användas för screening och uppföljning eller till exempel i forskning. Fullängdsversionen och kortversionen ingår i Conners 3 komplett.

Conners 3 index består av formulären ADHD index (AI) och Globalt index (GI). ADHD index innehåller tio frågor avseende ADHD-symptom och Globalt index tio frågor avseende generell psykopatologi. Indexen är avsedda för snabb screening eller uppföljning. ADHD-index finns i versionerna föräldraskattning, lärarskattning och självskattning och Globalt index i versionerna föräldraskattning och lärarskattning. Indexformulären ingår inte i Conners 3 komplett, utan köps separat.

Svenska normer från 2014–2015
Den svenska versionen av Conners 3 är standardiserad och normerad vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).  Normerna består av sammanlagt cirka 4 000 skattningar från barn, föräldrar och lärare ur normalpopulation. Normerna samlades in under åren 2014−2015. Utvecklingsarbetet och skalornas psykometriska egenskaper beskrivs i den svenska manualen som även innehåller köns- och åldersspecifika normtabeller samt instruktioner för administrering, poängsättning och tolkning.

Conners 3 testmaterial utgörs av självkopierande fråge- och svarsformulär inklusive poängsättningsark och köns- och åldersspecifika profilblanketter. I fullängdsformulären finns även ett särskilt blad för analys av svarsmönstret.

Conners 3 komplett består av svensk manual, frågeformulär: föräldraskattning, 10 st.*, lärarskattning, 10 st.* och självskattning samt frågeformulären föräldraskattning kortversion, 10 st.*, lärarskattning kortversion, 10 st. och självskattning kortversion, 10 st.

Conners 3 index paket består av ADHD-index (AI) föräldraskattning, 10 st., ADHD-index (AI) lärarskattning, 10 st. och ADHD-index (AI) självskattning samt globalt index (GI) föräldraskattning, 10 st. och globalt index (GI) lärarskattning, 10 st. (Obs! Manual ingår inte.) 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
416-400 Conners 3, komplett
3 425 kr
416-401 Conners 3, manual
1 420 kr
416-402 Conners 3-F, förälder fullängdsversion svarsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
465 kr
416-403 Conners 3-L, lärare fullängdsversion svarsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
465 kr
416-404 Conners 3-S, självskattning fullängdsversion svarsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
465 kr

Artikelnr. Artikel Pris Antal
416-405 Conners 3-F (K), föräldrar kortversion svarsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
416-406 Conners 3-L (K), lärare kortversion svarsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
416-407 Conners 3-S (K), självskattning kortversion svarsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr

Artikelnr. Artikel Pris Antal
416-415 Conners 3, Index kit
1 325 kr
416-408 Conners 3 GI-F, Globalt Index-Föräldraskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
416-409 Conners 3 GI-L, Globalt Index-Lärarskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
416-410 Conners 3 AI-F, ADHD-Index Föräldraskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
416-411 Conners 3 AI-L, ADHD-Index Lärarskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
416-412 Conners 3 AI-S, ADHD-Index Självskattning svarsformulär
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
295 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB