Skriv utSkriv ut

NAB - Neuropsychological Assessment Battery

R A Stern och T White

NAB Stand-Alone Instruments

NAB är ett omfattande neuropsykologiskt testbatteri med sammanlagt 33 test. Batteriet, som publicerades år 2001, innehåller en screeningmodul samt fem domänspecifika moduler: Attention, Language, Memory, Spatial Processing och Executive Functions. Samtliga moduler kan administreras oberoende av varandra.

Från och med år 2010 kan en del av testen även köpas och användas var för sig. Var och en av de fristående testen har en given plats i neuropsykologiska utredningar.

Vi erbjuder fem fristående test ur NAB-modulerna Executive Functions, Spatial Processing och Attention:

• NAB Mazes Test (Executive Functions Module)
• NAB Design Construction Test (Spatial Processing Module)
• NAB Visual Discrimination Test (Spatial Processing Module)
 NAB Numbers & Letters Test (Attention Module)
• NAB Digits Forward/Digits Backward Test (Attention Module).

Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB