Skriv utSkriv ut

NAB Sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges

R A Stern & T White

Syfte: Bedömning av uppmärksamhet och arbetsminne
Ålder: 18–97 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 10–15 minuter
Språk: Svenska (med amerikanska normer)

NAB Sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges (NAB Digits Forward/Digits Backward Test) ingår som en fristående del i uppmärksamhetsmodulen (NAB Attention Module) som ingår i det neuropsykologiska testbatteriet NAB. Testet bedömer brister i uppmärksamhet och arbetsminne och kan användas för bedömning av vuxna i ålder 18 till 97 år. 

Den första delen av testet består av sju sifferrepetitionsuppgifter framlänges och den andra delen av sju sifferrepetitionsuppgifter baklänges. Eftersom framlänges- och baklängesrepetitionen mäter olika funktioner, poängsätts de två delarna var för sig, vilket ger utökade möjligheter för tolkning av testresultatet. 

Testmaterialet i NAB Sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges består av svenska testprotokoll som finns i två likvärdiga parallellversioner (Form 1 och Form 2) för att minska risken för inlärningseffekter vid omtestning. Testprotokollet innehåller testuppgifterna, instruktioner för testgenomförande och plats för poängsättning och kommentarer. I den svenska administreringsmanualen ges en kort beskrivning av testet samt instruktioner för administrering, poängsättning och tolkning av resultatet. De amerikanska normerna finns i den amerikanska manualen.


NAB Sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges komplett består av amerikansk manual, svensk administreringsmanual, svenska testprotokoll Form 1, 10 st.* och svenska testprotokoll Form 2, 10 st.* 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
436-600 NAB, sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges komplett
2 035 kr
436-601 NAB, Digits Forward/Digits Backward, amerikansk manual
1 005 kr
436-602 NAB, sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges, svensk administreringsmanual
295 kr
436-603 NAB, sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges, testprotokoll Form 1
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
400 kr
436-604 NAB, sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges, testprotokoll Form 2
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
400 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB