Skriv utSkriv ut

NAB Mazes Test

R A Stern & T White

Syfte: Bedömning av de exekutiva förmågorna: planering, framförhållning och organisering
Ålder: 18–97 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 20–25 minuter
Språk: Amerikansk version


NAB Mazes Test (ingår i NAB Executive Functions Module) mäter förmåga till planering, framförhållning och organisering – delar av exekutiva funktioner som vanligen påverkas vid frontallobsdysfunktion. Testpersonen ska med hjälp av en penna hitta vägen genom allt svårare labyrinter. Testet ger ett snabbt mått på individens planerings- och organisationsförmåga. Labyrinttest är kända för att vara känsliga för frontallobsskador och påföljande nedsättningar i exekutiva funktioner. 

Testet finns i två likvärdiga parallellversioner (Form 1 och Form 2) för att minska risken för inlärningseffekter vid omtestning. 

NAB Mazes Test komplett består av amerikansk manual, Test form 1 record forms, 25 st.*, Test form 1 response booklets, 25 st.*, Test form 2 record forms, 25 st.* och Test form 2 response booklets, 25 st.* 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
436-300 NAB Mazes Test, komplett
3 880 kr
436-302 NAB Mazes Test
Test Form 1 Record Forms.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
860 kr
436-303 NAB Mazes Test
Test Form 1 Response Booklets.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
745 kr
436-304 NAB Mazes Test
Test Form 2 Record Forms.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
860 kr
436-305 NAB Mazes Test
Test Form 2 Response Booklets.
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
745 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB