Skriv utSkriv ut

Psykoterapi för vuxna med ADHD

Bernd Hesslinger, Alexandra Philipsen & Harald Richter

Svensk version: Tatja Hirvikoski, Cecilia Drott, Else Waaler, Julia Alfredsson & Matilda Larsson


ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) uppmärksamhetsstörning med överaktivitet hos vuxna, är förknippad med negativa effekter och funktionsnedsättning inom många livsområden. Läkemedel hjälper endast drygt hälften av vuxna med ADHD, och det finns en växande efterfrågan på kompletterande evidensbaserade behandlingsmetoder. Psykoterapeutiska och andra icke-farmakologiska behandlingar rekommenderas som komplement i flera länders nationella riktlinjer avseende ADHD. 

Den gruppfärdighetsträning, baserad på dialektisk beteendeterapi – DBT, som beskrivs i denna arbetsbok, har visat på goda behandlingseffekter för vuxna med ADHD även i svenska studier. 

Arbetsboken ger både terapeut och patient ett strukturerat och komplett redskap som stöd i det terapeutiska arbetet. Gruppdeltagarna behöver varsin arbetsbok att anteckna och arbeta i under och mellan sessionerna och som stöd efter avslutad terapi.

Arbetsbokens innehåll

Arbetsboken erbjuder ett komplett material för färdighetsträning under 14 sessioner och är utformad för att användas av både terapeut och patient.

Del I

 • En översikt av ADHD i vuxen ålder med beskrivningar av symptom, särdrag och bakomliggande orsaker samt fallbeskrivningar och behandlingsmetoder.
 • Uppbyggnad och beskrivning av terapiformen DBT för vuxna med ADHD.
 • Avsnitt om svensk utvärdering av färdighetsträningsgrupper för vuxna med ADHD samt för vuxna med ADHD och beroendeproblematik.

Del II

 • Arbetsmaterial för 14 terapisessioner med specifika teman och inslag av utbildning kring ADHD, övningar i medveten närvaro (mindfulness), beteendeanalys och hemuppgifter.

Material till terapeuten
USB (eller CD) med bildspel för visning på bildskärm eller projektor samt ljudfiler med övningar i medveten närvaro.

 • Bildspel 1 – Färdighetsträning för vuxna med ADHD. Det kompletta bildspelet för alla 14 terapisessioner. Tillhörande åhörarkopior med plats för anteckningar finns i arbetsboken.
 • Bildspel 2 – Vuxna med ADHD och beroende – utökat bildspel till sessionerna 11–14 som alternativ.
 • 12 övningar i medveten närvaro. Övningarna finns också som ljudfiler i SoundCloud för att lyssna på mobil, surfplatta eller dator (se nedan).
 • Behandlingskontrakt. För att ladda ned behandlingskontrakt >> klicka här.

Material till patienten 

 • 12 övningar i medveten närvaro som ljudfiler i SoundCloud för att lyssna på mobil, surfplatta eller dator. Övningarna finns som spellista ”Medveten närvaro psykoterapi för vuxna med ADHD”. >> Klicka här

  För att lyssna på övningarna i mobil eller surfplatta kan du ladda ner appen SoundCloud i AppStore eller Google Play.

  När du laddat ner appen SoundCloud söker du på: Hogrefe Sverige
 

 

 • Arbetsblad ”Beteendeanalys”. För att ladda ned arbetsbladet >> klicka här.
   
 • Målformuleringsblad. För att ladda ned målformuleringsbladet >> klicka här.

Om författarna
Författarna bakom den svenska versionen är aktiva inom forskningsprojekt vid Neuropsykiatriska Enheten Karolinska Universitetssjukhuset för att utvärdera effekterna av färdighetsträningsgrupper för vuxna med ADHD. Resultat från denna framgångsrika forskning har väckt stort intresse även i internationella sammanhang. 

Är du intresserad av föreläsningar om DBT-baserad färdighetsträning, coachutbildning och handledning är du välkommen att kontakta Matilda Larsson med dina frågor.

Du inom beroendevården som är intresserad av föreläsningar om tillämpning av DBT-baserad färdighetsträning på missbrukare, coachutbildning och handledning är välkommen att kontakta Matilda Larsson  med dina frågor.

Intresseorganisation för neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD: Riksförbundet Attention

Artikelnr. Artikel Pris Antal
764-001 Psykoterapi för vuxna med ADHD - En arbetsbok
340 kr
764-002 Psykoterapi för vuxna med ADHD - CD med bildspel
340 kr
764-003 Psykoterapi för vuxna med ADHD - USB med bildspel
340 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB