Skriv utSkriv ut

RCFT

Rey Complex Figure Test, Recognition Trial

John E Meyers & Kelly R Meyers

Syfte: Metod för bedömning av visuospatial konstruktionsförmåga och visuospatialt minne
Ålder: 6–89 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 45 minuter
Språk: Svensk version med svenskt manualsupplement (andra upplagan från 2012) och amerikansk manual

Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT) används främst för bedömning av visuospatial konstruktionsförmåga och visuospatialt minne samt för att skilja mellan olika typer av störningar, som kan påverka det visuospatiala minnet. Denna utgåva från 1995 utgår från Reys ursprungliga utvärderingssystem med bedömning av korrekt återgivning och placering av 18 figurenheter. RCFT består av fyra delprov: Kopiering, Omedelbar återgivning, Fördröjd återgivning samt ett nykonstruerat Rekognitionsprov.

Den andra upplagan av det svenska manualsupplementet ger en bakgrundsbeskrivning av RCFT samt administrerings- och poängsättningsanvisningar. Svenska data som stöder användningen av de amerikanska normerna presenteras. Manualen innehåller även tolkning av minnesprofiler samt fallbeskrivningar. Observera att normerna finns i den amerikanska manualen. Den andra upplagan av det svenska manualsupplementet för RCFT har behållits oförändrad men har utökats med två nya kapitel: kapitel 2 om kvalitativa aspekter och kapitel 8 som introducerar RCFT-användarna till Boston Qualitative Scoring System – BQSS. Kapitlet innehåller, förutom en kortfattad beskrivning av BQSS som poängsättningssystem, tre fallexempel med poängsättning utifrån både RCFT och BQSS. Författarna ger även exempel på när BQSS kan ge viktig tilläggsinformation. De nya avsnitten är avsedda att ge RCFT-användaren en kort presentation av tillämpningen av BQSS. De är också tänkta att fungera som inspiration till klinikern att vidareutveckla kompetensen med ett alternativt poängsättningssystem. För att börja använda BQSS behöver testanvändaren även det kompletta BQSS-materialet som köps separat.

RCFT komplett består av amerikansk originalmanual (amerikanska normdata 18–89 år) inklusive manualsupplement med tilläggsnormer (amerikanska normdata 6–17 år), svenskt manualsupplement, stimuluskort och protokoll, 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
434-100 RCFT, komplett
3 465 kr
434-001 RCFT, amerikansk manual (1995) inklusive manualsupplement med tilläggsnormer
2 125 kr
434-002 RCFT, svenskt manualsupplementet (2012)
865 kr
434-003 RCFT, stimuluskort
340 kr
434-004 RCFT, protokoll.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
455 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB